Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / Bài 13: viêm tai giữa mạn thủng nhĩ kéo dài ảnh hưởng đến sự phát triển thông bào xương chũm

Bài 13: viêm tai giữa mạn thủng nhĩ kéo dài ảnh hưởng đến sự phát triển thông bào xương chũm

BAI_13._THONG_BAO_XUONG_CHUM_BS_NHAN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *