Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2013 / Bài 13: nhân một trường hợp giun chi lòng tử cung tại khoa sản bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Bài 13: nhân một trường hợp giun chi lòng tử cung tại khoa sản bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

BAI13-NHAN-1-TRUONG-HOP-GIUN-CHI-LONG-TU-CUNG-TAI-KHOA-SAN-BVDKTTAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *