Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / Bài 10: kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản đoạn trên tại bệnh viện đktt an giang

Bài 10: kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản đoạn trên tại bệnh viện đktt an giang

BAI_10._NOISOI_LAY_SOI_BS_QUOC.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.