Yếu tố nguy cơ xuất huyết tiêu hóa cấp do viêm-loét dạ dày-tá tràng tại khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

YEU-TO-NGUY-CO-XUAT-HUYET-TIEU-HOA-CAP-DO-VIEM-LOET-DA-DAY-TA-TRANG-TAI-KHOA-NOI-TONG-HOP-BVDKTTAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.