Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / Yếu tố dự đoán giãn tĩnh mạch thực quản trên bệnh nhân xơ gan tại khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Yếu tố dự đoán giãn tĩnh mạch thực quản trên bệnh nhân xơ gan tại khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

YEU-TO-DU-DOAN-GIAN-TINH-MACH-THUC-QUAN-TREN-BENH-NHAN-XO-GAN-TAI-KHOA-NOI-TONG-HOP-BVDKTTAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *