Yêu cầu báo giá thẻ định danh và kháng sinh đồ

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm cấp thiết thẻ định danh và kháng sinh đồ gram dương với nội dung cụ thể như sau:

 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
  1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
  2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

 

STT Họ và tên Chức Vụ Số Điện Thoại Địa chỉ email gửi báo giá
1 Nguyễn Quang Trình Trưởng Phòng

VTTBYT

0918.665.503  

phongvttbyt.bvdkag@ gmail.com

2 Ngô Thị Kiều Dung Phó Phòng VTTBYT 0984.333.140
3 Nguyễn Hữu Lộc 0916.379.911
 1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang , số 60 đường Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

– Nhận qua email: phongvttbyt.bvdkag@gmail.com. Báo giá gửi qua mail được chấp nhận phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h ngày 10 tháng  05 năm 2024 đến trước 10h  ngày 20 tháng 05  năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 20 tháng 05 năm 2024

 

 1. Nội dung yêu cầu báo giá:
  1. Danh mục hàng hoá:
STT  Danh mục hàng hoá Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật Số lượng/khối lượng  Đơn vị tính
1 Thẻ định danh gram dương – Dùng để định danh các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tuỳ nghi

– Tương thích với máy Phoenix

– Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485..

750 Test
2 Thẻ kháng sinh đồ gram dương – Dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm của hầu hết các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tuỳ nghi

– Tương thích với máy Phoenix

– Đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu là: ISO 13485

500 Test

 

 1. Địa điểm giao, nhận hàng hoá : Lầu 1, Phòng vật tư thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, số 60 Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An
 2. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 72 giờ kể từ lúc nhận được đơn dự trù của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An
 3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán trong vòng 90 ngày từ khi nhận được hoá đơn và đầy đủ chứng từ kèm

Các thông tin khác: Báo giá theo mẫu của Bệnh viện (Theo mẫu báo giá đính kèm)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)