Yêu cầu báo giá – Phân hệ bệnh án điện tử

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bổ sung phân hệ bệnh án điện tử vào Hệ thống Phần mềm quản lý tổng thể Bệnh viện FPT.eHospital của Bênh viện đa khoa trung tâm An Giang, với nội dung cụ thể như sau:

 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
 2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang

Địa chỉ: số 60 đường Ung văn Khiêm, P.g Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

 1. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
STT Họ và tên Chức Vụ Số Điện Thoại Địa chỉ email gửi báo giá
1 Chung Trấn Phan Phó Trưởng phòng KHTH 0974 786876 phuochienaglx1982@gmail.com
2 Trần Phước Hiển Tổ trưởng CNTT 0939 294224
 1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ:  số 60 đường Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

– Nhận qua email: phuochienaglx1982@gmail.com  Báo giá gửi qua mail được chấp nhận phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h00 ngày 12 tháng 12 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 22 tháng 12 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2023.
 2. Nội dung yêu cầu báo giá:

 

STT Hạng mục Số lượng
1 Số hóa bệnh án (trang bìa bệnh án) theo mẫu của Bộ Y tế 15
2 Số hóa các mẫu, phiếu (các tờ ruột bệnh án): tờ điều trị, phiếu chăm sóc, phiếu phẫu thuật, phiếu CDHA, xét nghiệm, hội chẩn, phiếu khám bệnh vào viện. 1
3 Module Chữ ký điện tử 1
3.1 Quản lý thêm mới, cập nhật chữ ký điện tử của người dùng  
3.2 Áp dụng chữ ký điện tử vào một số biểu mẫu  
3.3. Hiển thị các biểu mẫu có chữ ký điện tử  
3.4 Ràng buộc user nhập liệu khi áp dụng chữ ký điện tử  
3.5 Chức năng số hóa các bản ký tay của người bệnh (như bản cam kết của người bệnh, biểu đồ sinh hiệu, bảng công khai thuốc đầu giường, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn), lưu trữ vào hồ sơ bệnh án điện tử  
4 Module Ứng dụng chữ ký số 1
4.1 Quản lý người dùng ký số  
4.2 Chức năng ký số cho từng biểu mẫu riêng lẻ: CDHA, TDCN, XN…  
4.3 Chức năng ký số cho toàn bộ tài liệu của 1 bệnh án khi kết thúc đợt điều trị  
4.4 Chức năng xác thực online  
4.5 Chức năng xác thực offline khi mất kết nối internet  
5 Module Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 1
5.1 Quản lý thông tin tiền sử của bệnh nhân 1
5.2 Quản lý tài liệu lâm sàng 1
5.3 Quản lý chỉ định 1
5.4 Quản lý kết quả cận lâm sàng 1
5.5 Quản lý điều trị 1
5.6 Quản lý thuốc đã kê đơn cho người bệnh 1
6 Module Quản lý thông tin hành chính 1
6.1 Quản lý thông tin bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế 1
6.2 Quản lý thông tin nhân khẩu của bệnh nhân và việc đồng bộ thông tin nhân khẩu 1
6.3 Quản lý việc kết nối, tương tác với các hệ thống thông tin khác trong bệnh viện 1
7 Module Quản lý hồ sơ bệnh án 1
7.1 Quản lý hồ sơ bệnh án theo thời gian quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 1
7.2 Đồng bộ hồ sơ bệnh án 1
7.3 Lưu trữ và phục hồi hồ sơ bệnh án 1
7.4 Tra cứu bệnh án điện tử 1
8 Kết nối, liên thông 1
8.1 Tóm tắt hồ sơ bệnh án điện tử 1
8.2 Kết xuất HL7 CDA 1
8.3 Liên thông hệ thống của BHXH Quyết định số 4210/QĐ-BYT 1
8.4 Liên thông hệ thống hồ sơ sức khỏe của Bộ Y tế theo Quyết định số 831/QĐ-BYT 1
8.5 Chức năng hiển thị bệnh án điện tử trên màn hình máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác theo mẫu hồ sơ bệnh án (nếu có) 1
8.6 Chức năng kết xuất bệnh án điện tử ra máy in theo mẫu hồ sơ bệnh án trong trường hợp cần thiết 1
9 Quản trị hệ thống 1
9.1 Quản lý danh mục dùng chung nội bộ và tiêu chuẩn  
9.2 Quản lý người dùng  
9.3 Xác thực người dùng  
9.4 Phân quyền người dùng  
9.5 Chức năng lưu vết (log) các giao dịch, tương tác của người dùng trên phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử  
9.6 Tra cứu bệnh án điện tử  
9.7 Module đồng bộ, lưu trữ từ xa tại datacenter đạt chuẩn  
10 Module cho phép giám định BHYT theo bệnh án điện tử 1
11 Chữ ký số và phần cứng phục vụ triển khai hệ thống bệnh án điện tử_EMR  
11.1 Chữ ký số cá nhân thuộc Tổ chức 15
11.2 Thiết bị ký điện tử tập trung Trusted Hub MiniHSM Appliance 1
11.3 Phần mềm hệ thống xác thực tập trung Trusted Hub MiniHSM Appliance 1

 

 1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; hướng dẫn sử dụng, các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản: tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang.

Địa chỉ: số 60, Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

 1. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng 30% sau khi hợp đồng có hiệu lực và nhận được bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng. Thanh toán trong vòng 30 ngày từ khi nhận được hoá đơn và đầy đủ chứng từ kèm theo.
 3. Các thông tin khác: Báo giá theo mẫu của thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ Y tế (Theo mẫu báo giá đính kèm).
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)