Yêu cầu báo giá kiểm định TBYT

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Hiệu chuẩn/thử nghiệm phương tiện đo của trang thiết bị y tế để đạt chất lượng Phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 với nội dung cụ thể như sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Địa chỉ: số 60 đường Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
  3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
STT Họ và tên Chức Vụ Số Điện Thoại Địa chỉ email gửi báo giá
1 Nguyễn Quang Trình Trưởng Phòng VTTBYT 0918.665.503 tbytbvag@gmail.com
2 Trầm Quang Vinh Nghiệp vụ TTBYT 0939.123.455
  1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ:  số 60, đường Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

– Nhận qua email: tbytbvag@gmail.com. Báo giá gửi qua mail phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h ngày 05 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 19 tháng 10 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2023.
  2. Nội dung yêu cầu báo giá:
STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Khối lượng Đơn vị tính Địa điểm thực hiện dịch vụ Ngày dự kiến hoàn thành dịch vụ
1 Tủ lạnh Hiệu chuẩn/thử nghiệm phương tiện đo 6 Cái Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2 Tủ âm 5 Cái
3 Tủ ấm 3 Cái
4 Máy ủ 7 Máy
5 Nồi hấp 2 Cái
6 Máy ly tâm 9 Máy
7 Máy ly tâm lạnh 1 Máy
8 Tủ an toàn sinh học 6 Cái
9 Đồng hồ (Cho hệ thống khữ khoáng) 4 Cái
10 Hệ thống máy PCR 1 Hệ thống
11 Máy luân nhiệt 2 Máy
12 Tủ PCR 2 Cái
13 Kính hiển vi 2 Cái
14 Cân điện tử 1 Cái
14 Nhiệt kế 18 Cái
15 Ẩm kế 8 Cái
16 Pipette 29 Cái

 

Yêu cầu khác:

  • Nhà thầu có năng lực được công nhận ISO 17025 để thực hiện hiệu chuẩn/thử nghiệm Tủ an toàn sinh học.

Nhà thầu đủ năng lực hiệu chuẩn/thử nghiệm phương tiện đo các thiết bị như trên để sử dụng cho phòng xét nghiệm đạt chất lượng Phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)