Yêu cầu báo giá Cung cấp hoá chất xét nghiệm cấp thiết năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

 

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp hoá chất xét nghiệm cấp thiết năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
  1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
  2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

 

STT Họ và tên Chức Vụ Số Điện Thoại Địa chỉ email gửi báo giá
1 Nguyễn Quang Trình Trưởng Phòng

VTTBYT

0918.665.503  

phongvttbyt.bvdkag@ gmail.com

2 Ngô Thị Kiều Dung Phó Phòng VTTBYT 0984.333.140
3 Nguyễn Hữu Lộc 0916.379.911
 1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

– Nhận trực tiếp tại: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, địa chỉ: số 60 đường Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

– Nhận qua email: phongvttbyt.bvdkag@gmail.com. Báo giá gửi qua mail được chấp nhận phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 16 tháng  04 năm 2024 đến trước 17h  ngày 26  tháng  04  năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 26 tháng  04  năm 2024.

 

 1. Nội dung yêu cầu báo giá:
  1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).
STT  Danh mục thiết bị y tế Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật Số lượng/khối lượng  Đơn vị tính
1 Thuốc thử xét nghiệm Ure – Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng urea/urea nitrogen trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người
– Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm động học theo phương pháp đo quang
– Thời gian xét nghiệm (phút): ≥10 phút
– Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE
– Tương thích với máy sinh hoá Cobas C311, Cobas C501/ C502

 

34 Hộp
      2 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HCV – PreciControl Anti‑HCV được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Anti‑HCV II trên máy xét nghiệm miễn dịch.

– Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE
– Tương thích với máy miễn dịch Cobas E411, Cobas E601, Cobas E602, Cobas E801

 

 1 Hộp
3 Thuốc thử cho xét nghiệm ALT (GPT) – Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng alanine aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương người.
– Phương pháp xét nghiệm: Phương pháp đo độ hấp thu ở bước sóng 340nm không có hoạt hóa pyridoxal phosphate
– Thời gian xét nghiệm (phút): ≥10 phút

– Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE
– Tương thích với máy xét nghiệm Cobas C311, Cobas C501/502

 

10 Hộp
      4 Thuốc thử cho xét nghiệm AST (GOT) – Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng aspartate aminotransferase (AST) trong huyết thanh và huyết tương người trên các hệ thống cobas c.
– Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm đo độ hấp thu bước sóng 340nm không có hoạt hóa pyridoxal phosphatetia UV
– Thời gian xét nghiệm (phút): ≥10 phút
– Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE
– Tương thích với máy sinh hoá Cobas C311, Cobas C501/ C502

 

 5 Hộp
5 Chất nội kiểm xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HIV – PreciControl HIV Gen II được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch Elecsys HIV combi PT, Elecsys HIV Duo và Elecsys HIV Ag.
– Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE
– Tương thích với máy miễn dịch Cobas E411, E601, E602, E402, E801

 

3 Hộp
      6 Thuốc thử xét nghiệm Creatinin – Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu.

-Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm đo màu động học phương pháp Jaffé
-Thời gian xét nghiệm (phút): ≥10 phút
– Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE
– Tương thích với máy sinh hoá Cobas C311, Cobas C501/ C502

 

 5 Hộp
7 Thuốc thử xét nghiệm GGT – Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng γ‑glutamyltransferase (GGT) trong huyết thanh và huyết tương người.
-Phương pháp xét nghiệm: Phương pháp đo màu dùng men.
-Thời gian xét nghiệm (phút): ≥10 phút
– Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE
– Tương thích với máy sinh hoá Cobas C311, Cobas C501/ C502

 

 5 Hộp
      8 Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol – Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người.
-Phương pháp xét nghiệm: Phương pháp đo màu dùng men.
-Thời gian xét nghiệm (phút): ≥10 phút
– Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE
– Tương thích với máy sinh hoá Cobas C311, Cobas C501/ C502

 

5 Hộp

 

 1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Lầu 1, Phòng vật tư thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Địa chỉ: số 60, Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
 2. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 72 giờ kể từ lúc nhận được đơn dự trù của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An
 3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán trong vòng 90 ngày từ khi nhận được hoá đơn và đầy đủ chứng từ kèm
 4. Các thông tin khác: Báo giá theo mẫu của Bệnh viện (Theo mẫu báo giá đính kèm).
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)