Vỏ quế trong kiểm soát đường huyết: tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp

Cinnamon in glycaemic control: Systematic review and meta analysis.

Cochrane Database Syst Rev. 2011 Oct 5;(10):CD007079.

Clin Nutr. 2012 May 12. [Epub ahead of print]

Akilen R, Tsiami A, Devendra D, Robinson N.

Source: Faculty of Health and Human Science,UniversityofWest London, Paragon House,Boston Manor Road,BrentfordTE8 9GA,UK.

ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC ĐÍCH: Quế dường như có hoạt tính sinh học cao, có tác dụng giống như insulin nhờ gia tăng sự hấp thu glucose trong các tế bào mỡ và tế bào cơ. Tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp này nhằm xem xét tác dụng của quế trong kiểm soát đường huyết ở những bệnh nhân bị đái tháo đường tip 2 (ĐTĐ 2).

PHƯƠNG PHÁP: Tìm kiếm hệ thống các y văn công bố từ rất sớm và được cập nhập cho đến ngày 1/8/ 2011. Thuật ngữ tìm kiếm bao gồm các từ “Cinnamon”, “Cinnamomum”, “Cinnamomum cassia”, “Cinnamomum zeylanicum”, “bệnh ĐTĐ 2 ” ở Medline, với từ ghép là “diabetes mellitus “. Ngoài ra, tham khảo các tài liệu và bài báo quan trọng với từ khóa trên.

KẾT QUẢ: Tổng cộng có 6 thử nghiệm lâm sàng đáp ứng các tiêu chuẩn chọn lựa nghiêm ngặt gồm 435 bệnh nhân, theo dõi từ 40 ngày đến 4 tháng, liều lượng quế dùng khác nhau từ 1 g đến 6 g mỗi ngày. Phân tích tổng hợp các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên cho thấy quế làm giảm đáng kể lượng HbA1c trung bình [0,09%; KTC 95%: 0,04-0,14] và đường huyết lúc đói [0,84 mmol / l, KTC 95%: 0,66-1,02].

KẾT LUẬN: Sử dụng vỏ quế cho thấy có hiệu quả để kiểm soát đường huyết (HbA1c và đường huyết lúc đói) trong thời hạn ngắn (<4 tháng). Tác dụng của vỏ quế trong kiểm soát đường huyết rất hứa hẹn.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)