Vitamin d kết hợp với canxi làm giảm tử vong: một phân tích gộp gồm 70.528 bệnh nhân từ 8 thử nghiệm lâm sàng

J Clin Endocrinol Metab. 2012 Aug;97(8):2670-81. doi: 10.1210/jc.2011-3328. Epub 2012 May 17.

Vitamin D with calcium reduces mortality: patient level pooled analysis of 70,528 patients from eight major vitamin D trials.

Rejnmark LAvenell AMasud TAnderson FMeyer HESanders KMSalovaara KCooper CSmith HEJacobs ETTorgerson D,Jackson RDManson JEBrixen KMosekilde LRobbins JAFrancis RMAbrahamsen B.

Source: Dr.Med.Sc., AssociateAarhus University, Department of Endocrinology and Internal Medicine, Aarhus Sygehus, Aarhus University Hospital, Tage-Hansens gade 2, DK 8000 Aarhus C, Denmark. rejnmark@post6.tele.dk.

Giới thiệu:

Vitamin D có thể ảnh hưởng đến nhiều kết cục về sức khỏe, trong đó ảnh hưởng làm giảm tử vong là được mong đợi. Sử dụng dữ liệu tổng hợp từ các thử nghiệm ngẫu nhiên, phân tích tổng hợp đánh giá tỷ lệ tử vong giữa các đối tượng dùng vitamin D đơn độc so với dùng vitamin D chung với canxi.
Đối tượng và phương pháp:

Thông qua hệ thống tìm kiếm y văn, chúng tôi đã xác định được 24 thử nghiệm ngẫu nhiên có báo cáo số liệu về tỷ lệ tử vong, trong đó vitamin D dùng đơn độc hoặc với canxi. Từ tổng số 13 thử nghiệm với mỗi thử nghiệm có hơn 1000 người tham gia, chọn được 8 thử nghiệm để phân tích. Sử dụng mô hình hồi quy Cox phân tầng, chúng tôi tính nguy cơ tử vong theo kiểu phân tích intention-to-treat với thời gian điều trị là 3 năm. Ngoài ra, chúng tôi phân tích tổng hợp dữ liệu từ tất cả các nghiên cứu.

Kết quả:

Phân tích các dữ liệu với 70.528 người tham gia ngẫu nhiên (86,8% nữ) với độ tuổi trung bình là 70 (khoảng tứ phân vị: 62-77 tuổi). Dùng vitamin D có hoặc không có canxi tỷ lệ tử vong giảm 7% [tỉ số nguy cơ là 0,93, KTC 95% : 0,88-0,99]. Tuy nhiên, vitamin D dùng đơn độc không làm giảm tử vong, tuy nhiên nguy cơ tử vong giảm khi vitamin D dùng chung với canxi (tỉ số nguy cơ là 0,91, KTC 95%: 0,84-0,98). Cứ 151 người dùng vitamin D chung với canxi liên tục trong 3 năm sẽ có 1 người không tử vong (number needed to treat=151). Phân tích tổng hợp (24 thử nghiệm với 88.097 người tham gia) cho thấy kết quả tương tự, tức là tỷ lệ tử vong giảm khi dùng vitamin D chung với canxi (tỉ số nguy cơ= 0,94, KTC 95%:  0,88-0,99), nhưng không giảm khi dùng vitamin D đơn độc (OR= 0,98; KTC 95%: 0,91-1,06).

Kết luận:

Dùng vitamin D chung với canxi làm giảm tỷ lệ tử vong ở người cao tuổi. Phân tích dữ liệu cho thấy dùng vitamin D đơn độc không làm giảm tử vong.

Người dịch: BS Rạng, BV An giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)