Vật lý trị liệu ở ngực trong viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ từ 0-24 tháng tuổi

Chest physiotherapy for acute bronchiolitis in paediatric patients between 0 and 24 months old.

Cochrane Database Syst Rev. 2005 Apr 18;(2):CD004873.
Perrotta C, Ortiz Z, Roque M. Centre of Epidemiology Research, National Academy of Medicine, Pacheco de Melo 3081, Buenos Aires, Argentina, 1425.carlaperrotta@yahoo.com

Vấn đề: Viêm tiểu phế quản cấp là nguyên nhân chính đến khoa hồi sức cấp cứu trong mùa đông ở trẻ dưới 2 tuổi. Vật lý trị liệu ở ngực nhẳm giúp trẻ  thải bớt chất tiết đàm nhớt và giảm gắng sức thông khí.

Mục tiêu: Để xác định hiệu quả và an toàn của vật lý trị liệu ở ngực ở trẻ dưới 24 tháng bị viêm tiểu phế quản cấp.

Chiến lược tìm kiếm: Chúng tôi tra cứu thông tin từ Trung tâm đăng ký các nghiên cứu có đối chứng Cochrane ( Thư viện Cochrane số 2, 2004) gồm các đăng ký chuyên biệt về Nhiễm trùng hô hấp cấp, MEDLINE (T1/1966 – T6/2004); EMBASE (1990 – T6/2004); PASCAL; SCISEARCH; LILACS; và (CINAHL) (1982 – T5/2004)

Tiêu chí lựa chọn: Các nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng so sánh vật lý trị liệu ở ngực với cách tập vật lý trị liệu khác và không can thiệp gì ở trẻ dưới 24 tháng.

Thu thập và phân tích số liệu: Hai tác giả độc lập rút ra dữ liệu. Kết cục chính là điểm độ nặng lâm sàng. Kết cục phụ là thời gian nằm viện, thời gian cung cấp oxygen, và dùng thuốc giãn phế quản với kháng viêm.

Kết quả chính: Có ba nghiên cứu lâm sàng đáp ứng tiêu chí chọn lựa. Cả ba nghiên cứu về kỹ thuật gõ và nhấn rung ở vị trí dẫn lưu phía sau so sánh với không can thiệp gì. Dân số nghiên cứu gồm các trẻ nhũ nhi nhập viện được chẩn đoán là viêm tiểu phế quản cấp, mặc dù có 1 nghiên cứu chỉ gồm những trẻ cần được nuôi dưỡng bằng ống sonde dạ dày  hoặc dịch truyền tĩnh mạch. Trong các nghiên cứu so sánh giữa tập vật lý trị liệu ở ngực với đối chứng, không thấy sự khác biệt về điểm độ nặng lâm sàng vào ngày thứ 5 , trong suốt 1- 5 ngày hoặc cho đến khi xuất viện, thời gian nằm viện, và sự cung cấp oxy giữa 2 nhóm can thiệp và chứng.  

Kết luận của tác giả: Dựa vào kết quả của 3 nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng trên, vật lý trị liệu ở ngực bằng phương pháp gõ và nhấn rung  không làm giảm thời gian nằm viện, giảm mức sử dụng oxy hoặc cải thiện mức điểm độ nặng lâm sàng ở trẻ viêm tiểu phế quản cấp trẻ chưa cần thở máy và không kèm bệnh nào khác. Vật lý trị liệu ở ngực dùng kỹ thuật gõ và nhấn rung thì thở ra  cần dược đánh giá thêm bởi các nghiên cứu lâm sàng.

Người dịch : BS Nam Phương, khoa Nhi – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)