Vai trò của nồng dộ protein phản ứng c độ nhạy cao trong các kết cục chức năng ở bệnh nhân xơ vữa động mạch lớn và tắc nghẽn động mạch nhỏ.

VAI TRÒ CỦA NỒNG ĐỘ PROTEIN PHẢN ỨNG C ĐỘ NHẠY CAO TRONG CÁC KẾT CỤC CHỨC NĂNG Ở BỆNH NHÂN XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH LỚN VÀ TẮC NGHẼN ĐỘNG MẠCH NHỎ.

The role of high-sensitivity C-reactive protein levels in functional outcomes in patients with large-artery atherosclerosis and small-artery occlusion.

Hou D1Liu J2Feng R3Gao Y1Wang Y1Wu J1.

A Journal of Progress in Neurosurgery, Neurology and Neurosciences

Volume 39, 2017 – Issue 11

https://doi.org/10.1080/01616412.2017.1358937

ĐẶT VẤN ĐỀ

Protein phản ứng C có độ nhạy cao (hs-CRP) là một dấu chứng viêm có liên quan đến các kết cục đột quỵ thiếu máu não. Tuy nhiên, vai trò của nồng độ hs-CRP trong các kết cục chức năng sau xơ vữa động mạch lớn (LAA) và tắc nghẽn động mạch nhỏ (SAO) chưa được hiểu rõ.

PHƯƠNG PHÁP

Chúng tôi đã chọn 1299 bệnh nhân được chẩn đoán là có LAA và 453 bệnh nhân được chẩn đoán là bị SAO từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, từ Khoa Thần kinh, Bệnh việnTianjin Huanhu. Các giá trị hs-CRP được phân loại thành hai nhóm dựa trên ngưỡng có ý nghĩa của mức hs-CRP trong đường cong (ROC) (≥3,215 mg/L trong LAA và ≥1,72 mg/L trong SAO). Chúng tôi đã kiểm tra mối liên quan giữa các nồng độ hs-CRP khi nhập viện và thang điểm Rankin sửa đổi bằng cách sử dụng phân tích đơn biến và đa biến.

KẾT QUẢ

Những bệnh nhân LAA có giá trị trung bình hs-CRP cao hơn bệnh nhân SAO (7,69 so với 4,12 mg/L). Đường cong ROC cho thấy giá trị ngưỡng hs-CRP có ý nghĩa ở mức 3.215 mg/L ở bệnh nhân LAA và ở 1.72 mg/L ở bệnh nhân SAO. Phân tích hồi quy logistic cho thấy bệnh nhân LAA có nồng độ hs-CRP -3,215 mg/L có nguy cơ có ý nghĩa kết cục kém so với những người có nồng độ hs-CRP <3.215 mg/L (tỷ số chênh [OR], 1.545; khoảng tin cậy 95%[KTC], 1,155-2,067; p = 0,003). Trong khi đó, bệnh nhân có SAO với nồng độ hs-CRP ≥1,72 mg/L có nguy cơ có ý nghĩa kết cục kém so với những người có nồng độ hs-CRP <1,72 mg/L (OR, 1,97; KTC 95%, 1,02-3,801; p = 0,043). Hơn nữa, kết hợp hs-CRP với thang điểm đột quỵ sức khỏe quốc gia có thể dự đoán kết quả với độ chính xác lâm sàng thỏa mãn cả ở phân nhóm LAA và SAO.

KẾT LUẬN

Những bệnh nhân có LAA với nồng độ hs-CRP <3.215 mg/L và bệnh nhân SAO có nồng độ hs-CRP <1.72 mg/L khi nhập viện có kết cục chức năng tốt sau 3 tháng sau khi đột quỵ.

Người dịch: Ths Mai Nhật Quang, Trưởng khoa Nội thần kinh, BVĐKTTAG

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)