Vai trò của acid transamic trong phẫu thuật nội soi xoang – một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp

Rhinology. 2013 Dec;51(4):291-7. doi: 10.4193/Rhin13.042.

Role of tranexamic acid in endoscopic sinus surgery – a systematic review and meta-analysis.

Pundir VPundir JGeorgalas CFokkens WJ.

ĐẶT VẤN ĐỀ:

Vai trò của acid tranxamic đối với bệnh nhân có phẫu thuật nội soi xoang chưa xác định rõ . Mục tiêu nghiên cứu là đê xác định chứng cứ vai trò của acid tranxamic đối với bệnh nhân có phẫu thuật nội soi xoang

PHƯƠNG PHÁP:

Tìm kiếm hệ thống trong MEDLINE(1950-2013), EMBASE(1980- 2013 ), meta Register, thư viện Cochrane và hội nghị ISI

KẾT QUẢ:

Có 5 thử nghiệm ngẫu nhiên trong đó có 192 bệnh nhân dùng acid transamic và 196 bệnh nhân nhóm chứng không sử dụng . Phân tích tổng hợp thấy nhóm dùng acid tranxamic lượng máu mất ít hơn và hố mổ cũng tốt hơn so với nhóm không dùng acid tranxamic . Không có sự khác biệt đáng kể về thời gian phẫu thuật trung bình giữa 2 nhóm. Không ghi nhận tác dụng phụ ở cả 2 nhóm.

KẾT LUẬN :

Sử dụng acid tranxamic tại chỗ hoặc toàn thân trong phẫu thuật nội soi xoang làm giảm máu mất và cải thiện hố mổ đáng kể . Thời gian phẫu thuật và tác dụng phụ của thuốc không khác biệt có ý nghĩa thống kê. Cần có các thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm chứng lớn hơn đo lường các kết cục khách quan hơn và ghi nhận các biến chứng nhẹ và nặng là cần thiết.

Người dịch: BS Nga, khoa TMH, BV An giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)