Uống rượu và rối loạn cương dương: phân tích tổng hợp các nghiên cứu dựa vào dân số

 Int J Impot Res. 2007 Jul-Aug;19(4):343-52. Epub 2007 May 31.

Alcohol consumption and erectile dysfunction: meta-analysis of population-based studies.

Cheng JYNg EMChen RYKo JS.

Source: Department of Psychiatry, Li Ka Shing Faculty of Medicine, University of Hong Kong, Hong Kong, China. jackieyg@hku.hk

Từ lâu rượu được coi là yếu tố nguy cơ gây rối loạn cương dương (RLCD), nhưng bằng chứng dịch tễ học thì chưa rõ ràng. Mục đích của chúng tôi là xem liệu uống rượu với nhiều mức độ khác nhau là nguy cơ gây RLCD trong phân tích tổng hợp này. Chúng tôi tìm kiếm các nghiên cứu dựa trên dân số về RLCD trên Medline, PubMed, PsychInfo, và xem qua các tài liệu tham khảo. Mười một nghiên cứu cắt ngang được phân tích với mô hình ảnh hưởng biến thiên. Chúng tôi xem xét các kết quả từ một nghiên cứu cắt ngang và hai nghiên cứu đoàn hệ. Uống rượu thường xuyên không làm giảm RLCD (tỉ số odds = 0,79, KTC 99%: 0,67-0,92; P <0.001). Uống >= 8 cữ mỗi tuần làm giảm đáng kể nguy cơ RLCD (OR = 0,85; KTC 99%: 0,73-0,99; P = 0.007), nhưng uống rượu ít hơn 7 cữ/tuần thì mức độ RLCD giảm không có ý nghĩa (OR = 0.73, KTC 99% : 0,44, 1,20, P = 0,101). Kiểm định Begg và Egger cho thấy không có sự sai lệch xuất bản (publication bias). Dùng chỉ số quốc tế về định nghĩa RLCD và chỉ hiệu chỉnh theo lứa tuổi thì ước tính của chúng tôi (trong phân tích độ nhạy) cho thấy khác biệt về RLCD do rượu thì không có ý nghĩa. Phân tích tổng hợp các nghiên cứu cắt ngang cho thấy rượu giúp bảo vệ RLCD, tuy nhiên trong 2 NC đoàn hệ thì thấy không có sự khác biệt. Nhiều nghiên cứu thì cần thiết để xác nhận rượu làm giảm RLCD hoặc không ảnh hưởng đến RLCD.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)