Uống café và nguy cơ bệnh mạch vành tim: một phân tích tổng hợp gồm 21 nghiên cứu đoàn hệ

Int J Cardiol. 2009 Nov 12;137(3):216-25. Epub 2008 Aug 15.

Coffee consumption and risk of coronary heart diseases: a meta-analysis of 21 prospective cohort studies. Wu JNHo SCZhou CLing WHChen WQWang CL,Chen YM. Department of Medical Statistics & Epidemiology,School ofPublic Health,SunYat-senUniversity,Guangzhou,China.

Đặt vấn đề: Rất nhiều nghiên cứu (NC) đoàn hệ cho kết qủa trái ngược nhau giữa uống café và nguy cơ bệnh mạch vành tim. Chúng tôi thực hiện 1 phân tích tổng hợp để ước lượng hiệu quả gộp.

Phương pháp: Chúng tôi tìm kiếm tất cả các bài báo bằng tiếng Anh trên MEDLINE từ 1/1996-1/2008. Tổng hợp có  21 NC đoàn hệ tương lai có phân tích yếu tố nguy cơ (uống café) và bệnh mạch vành. Phương pháp phân tích phương sai tổng quát được dung đề tinh nguy cơ tương đối gộp, Có 15.599 ca từ 407.806 người tham gia được đánh giá ảnh hưởng trong phân tích gộp.

Kết quả: Dùng mô hình phân tích ảnh hưởng biến thiên so sánh 4 mức độ uống café và nguy cơ bệnh mạch vành. Uống ít ( <1tách/ ngày ở Mỹ hoặc <2 tách/ngày ở Châu Âu) có RR (KTC 95%) gộp là  0.96 (0.87-1.06), uống lượng vừa (1-3 hoặc 3-4 tách/ngày) có RR là 1.04 (0.92-1.17), uống nhiều (4-5 hoặc 5-6 tách/ngày) có RR là  1.07 (0.87-1.32) và rất nhiều (>=6 hoặc >=7 tách/ngày) đều có p>0,05. Uống café lượng vửa làm gaim nguy cơ bệnh mạch vành ở nữ: RR (KTC 95%) là 0.82 (0.73-0.92) (p<0.001) và ở nam 0.87 (0.80-0.86) (p=0.001) với thời gian uống được theo dõi trong vòng <=10 năm.

Kết luận: Kết quả phân tích của chúng tôi cho thấy không tán thành giả thuyết cho rằng uống café làm tăng nguy cơ bệnh mạch vành tim. Uống café lượng vừa thường xuyên làm giảm nguy cơ bệnh mạch vành ở phụ nữ.

Người dịch: BS Rạng – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)