Uống café trong thời gian mang thai và nguy cơ sinh non: một phân tích tổng hợp

Maslova E, Bhattacharya S, Lin SW, Michels KB.

Caffeine consumption during pregnancy and risk of preterm birth: a meta-analysis.

Am J Clin Nutr. 2010 Nov;92(5):1120-32. Epub 2010 Sep 15.

Source:Department of Nutrition, Harvard School of Public Health, Boston, MA 02115, USA. emaslova@hsph.harvard.edu

Đặt vấn đề:

Ảnh hưởng của việc uống café trong thời gian mang thai trên nguy cơ sinh non đã được nghiên cứu trong 3 thập kỷ qua với các kết quả chưa được thống nhất

Mục tiêu:

Chúng tôi thực hiện một phân tích tổng hợp xem xét liên quan giữa tiêu thụ caffeine khi mang thai và nguy cơ sinh non.

Thiết kế:

Chúng tôi tìm kiếm những bài báo công bố trên MEDLINE và EMBASE vào giữa năm 1966 và tháng 7 năm 2010, xem các tài liệu tham khảo của các bài báo, và xác định có 15 nghiên cứu đoàn hệ và 7 nghiên cứu bệnh chứng đáp ứng các tiêu chuẩn của phân tích tổng hợp này.

Kết quả:

Tỉ số odds gộp trong phân tích tổng hợp với mô hình ảnh hưởng cố định cho các nghiên cứu đoàn hệ với nguy cơ sinh non được so sánh giữa người uống café lượng nhiều nhất- ít nhất (hoặc không uống) ở ba tháng đầu, ba tháng giữa, và ba tháng cuối lần lượt là: 1,11 (KTC 95% : 0,96- 1,28), 1.10 (KTC 95%: 1,01- 1,19), và 1,08 (KTC 95% : 0,93- 1,27 ). Tỉ số odds gộp cho các nghiên cứu bệnh chứng tương ứng là : ba tháng  đầu (OR: 1,07, KTC 95%: 0,84, 1,37), ba tháng giữa (OR: 1,17; KTC 95%: 0,94, 1,45), và ba tháng cuối (OR: 0,94, 95 % CI: 0,79, 1,12). Không thấy tính không đồng nhất (heterogeinity) giữa các nghiên cứu theo khu vực, xuất bản từng thập kỷ, đánh giá phơi nhiễm-kết cục, nguồn xuất xứ của café, cũng như hiệu chỉnh các yếu tố nhiễu.

Kết luận:

Trong phân tích tổng hợp này, chúng tôi thấy rằng  không có mối liên quan quan trọng nào giữa sử dụng caffeine trong thời kỳ mang thai và nguy cơ sinh non cho nghiên cứu đoàn hệ và nghiên cứu bệnh chứng.

Người dịch: ĐD Sinh, khoa ICU, Bệnh viện An giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)