Uống café thường xuyên và nguy cơ tăng huyết áp: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp các nghiên cứu tiền cứu quan sát

Am J Clin Nutr. 2011 Jun;93(6):1212-9. Epub 2011 Mar 30.

Habitual coffee consumption and risk of hypertension: a systematic review and meta-analysis of prospective observational studies.

Zhang ZHu GCaballero BAppel LChen L.

Source: Department of Epidemiology, Michigan State University, East Lansing, MI,USA.

Đặt vấn đề: Trong 2 phân tích tổng hợp các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, uống café nhiều làm tăng huyết áp một chút. Tuy nhiên, các thử nghiệm này được nghiên cứu trong thời gian ngắn (<85 ngày).

Mục tiêu: Chúng tôi tiến hành xem xét hệ thống và phân tích tổng hợp các nghiên cứu tiền cứu dài hạn nhằm xem xét việc liên hệ giữa uống café thường xuyên và nguy cơ tăng huyết áp.

Thiết kế: Chúng tôi tìm kiếm cơ sở dữ liệu điện tử (MEDLINE, EMBASE, Agricola, và Cochrane Library) cho đến tháng 8 năm 2009 với đề cương nghiên cứu chuẩn. Thu nhận các thử nghiệm đoàn hệ tương lai có nghiên cứu sự liên hệ giữa uống café và tỉ lệ phát sinh tăng huyết áp.

Kết quả: Từ 6 nghiên cứu đoàn hệ tương lai, tổng số là 172.567 người tham gia và 37.135 trường hợp tăng huyết mới phát sinh. Thời gian theo dõi trung bình từ 6,4 đến 33 năm . So với mức tiêu thụ thấp nhất [<1 tách (≈ 237 mL)/ngày] thì nguy cơ tương đối (RR) gộp tăng huyết áp lần lượt là 1,09 (KTC 95%: 1,01- 1,18) khi uống từ 2-3 tách /ngày),  1,07 (KTC 95% 0,96, 1,20) khi uống từ 3-5 tách/ngày và và 1.08 (KTC 95% : 0,96- 1,21) khi uống > 5 tách/ngày). Phân tích tổng hợp theo liều-đáp ứng cho thấy có đường cong hình chữ J (liên hệ bậc hai p <0,001) với nguy cơ tăng huyết áp cao nhất khi uống 3 ly/ngày (RR so sánh với không uống café là 1.07; KTC 95%: 0.97, 1.20) và RR giảm khi uống nhiếu hơn (uống 6 tách/ngày có RR so với không uống là  0,99; KTC 95% 0.89 -1.10).

Kết luận: Kết quả cho thấy uống café thường xuyên với hơn 3 tách/ngày không liên quan với tăng nguy cơ cao huyết áp so với ít hơn 1 tách/ngày, tuy nhiên, dường như có tăng nguy cơ nhẹ khi uống lượng trung bình từ 1 đến 3 tách/ngày.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)