Uống café lúc mang thai và nguy cơ sanh non: phân tích tổng hợp

Caffeine consumption during pregnancy and risk of preterm birth: a meta-analysis.Am J Clin Nutr. 2010 Nov;92(5):1120-32. Epub 2010 Sep 15. Maslova E, Bhattacharya S, Lin SW, Michels KB.

Tổng quan: Ảnh hưởng của caffeine lên nguy cơ sanh non trong thai kỳ  đã được nghiên cứu cách đây 3 thập kỷ cho ra nhiều kết quả mâu thuẫn nhau.

Mục tiêu: Chúng tôi thực hiện phân tích tổng hợp nhằm đánh giá mối liên quan dùng caffeine trong thai kỳ và nguy cơ sanh non.

Phương pháp: Chúng tôi tìm kiếm các bài báo trên MEDLINE và EMBASE từ 1966 đến tháng 7 2010, danh sách các chỉ dẫn tham khảo của những bài báo được chọn, 15 nghiên cứu đoàn hệ và 7 nghiên cứu bệnh chứng đươc lựa chọn trong phân tích này.

Kết quả: Tỷ số nguy cơ gộp dựa vào mô hình ảnh hưởng cố định cho các nghiên cứu đoàn hệ lần lượt là 1.11 ( KTC 95% 0.96 – 1.28), 1.1 (KTC 95% 1.01 – 1.19) và 1.08 (KTC 95% 0.93 – 1.27) cho nguy cơ sanh non so sánh mức dùng cao nhất và ít nhất (hoặc không dùng) caffeine trong thai kỳ ở tam cá nguyệt thứ I, thứ II, thứ III. Kết quả từ các nghiên cứu bệnh chứng thì không có sự liên quan: tam cá nguyệt thứ I (tỷ số nguy cơ 1.07; KTC 95% 0.84 – 1.37), thứ II (tỷ số nguy cơ 1.17; KTC 96% 0.94 – 1.45) và thứ III (tỷ số nguy cơ 0.94 KTC 95% 0.79 – 1.12). Nhìn chung không có sự khác biệt theo vùng, năm xuất bản, đánh giá kết cục và yếu tố nguy cơ, nguồn gốc caffeine hoặc hiệu chỉnh sai lầm mà đã được kiểm soát chặt chẽ trong từng nghiên cứu.

Kết luận: Trong bài phân tích gộp này, chúng tôi không phát hiện mối liên quan quan trọng giữa dùng caffeine trong thai kỳ và nguy cơ sanh non trong các nghiên cứu đoàn hệ và bệnh chứng.

Người dịch: BS Hồ Thái Phong, khoa Sản, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)