Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2009 / Ứng dụng thang điểm saps ii để đanh giá độ nặng và tiên lượng bệnh nhân đang điều trị tại khoa hồi sức bệnh viện an giang

Ứng dụng thang điểm saps ii để đanh giá độ nặng và tiên lượng bệnh nhân đang điều trị tại khoa hồi sức bệnh viện an giang

UNG-DUNG-THANG-DIEM-SAPS-II-DE-DANH-GIA-DO-NANG-VA-TIEN-LUONG-BN-DANG-DIEU-TRI-TAI-KHOA-HS-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *