Ứng dụng thang điểm saps ii để đanh giá độ nặng và tiên lượng bệnh nhân đang điều trị tại khoa hồi sức bệnh viện An Giang

UNG-DUNG-THANG-DIEM-SAPS-II-DE-DANH-GIA-DO-NANG-VA-TIEN-LUONG-BN-DANG-DIEU-TRI-TAI-KHOA-HS-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.