Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2016 / Ứng dụng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu điều trị gãy xương

Ứng dụng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu điều trị gãy xương

10-ung-dung-phau-thuat-xam-lan-toi-thieu