Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2016 / Tỷ lệ và yếu tố nguy cơ của bệnh đái tháo đường có biến chứng tại khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa an giang

Tỷ lệ và yếu tố nguy cơ của bệnh đái tháo đường có biến chứng tại khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa an giang

7-ty-le-va-yeu-to-nguy-co-cua-benh-dai-thao-duong-khoa-noi-bv-an-giang