Tỷ lệ tử vong bệnh tim mạch và tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở người ăn chay: một phân tích tổng hợp và tổng quan hệ thống.

Ann Nutr Metab. 2012;60(4):233-40. doi: 10.1159/000337301. Epub 2012 Jun 1.

Cardiovascular disease mortality and cancer incidence in vegetarians: a meta-analysis and systematic review.

Huang T, Yang B, Zheng J, Li G, Wahlqvist ML, Li D.

Source: Department of Food Science and Nutrition, Zhejiang University, Hangzhou, China.

 Đặt vấn đề:

Các nghiên cứu đoàn hệ tương lai đã xem xét tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc mới của các loại ung thư ở người ăn chay, nhưng kết quả này không thuyết phục.

Mục đích:

Mục tiêu của phân tích tổng hợp này nhằm để để điều tra tỷ lệ tử vong bệnh tim mạch và tỷ lệ mắc mới bệnh ung thư ở người ăn chay và không ăn chay.

Phương pháp:

Tìm kiếm các nghiên cứu đoàn hệ được công bố cho đến tháng 9/2011 trên Medline, EMBASE và web các cơ sở dữ liệu khoa học. Các nghiên cứu được thu vào nếu cho biết nguy cơ tương đối (RR) và KTC 95%. Người tham gia NC này ở các nước Anh, Đức, California, Hoa Kỳ, Hà Lan và Nhật Bản.

Kết quả:

Trong phân tích này có 7 nghiên cứu với tổng số 124.706 người tham gia. Tất cả các nguyên nhân tử vong ở người ăn chay thấp hơn so với người không ăn chay là 9% (RR = 0.91, KTC 95%: 0,66-1,16). Tỷ lệ tử vong do bệnh tim thiếu máu cục bộ là thấp hơn đáng kể ở người ăn chay so với người không ăn chay (RR = 0,71, KTC 95%: 0,56-0,87). Chúng tôi cũng nhận thấy tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 16% (RR = 0,84, KTC 95%: 0,54-1,14) và tỷ lệ tử vong do bệnh mạch máu não thấp hơn 12% (RR = 0,88, KTC 95%: 0,70-1,06) ở người ăn chay. Ăn chay có tỉ lệ ung thư thấp hơn đáng kể so với người không ăn chay (RR = 0.82, KTC 95%: 0,67-0,97).

Kết luận:

Kết quả của chúng tôi cho thấy người ăn chay có tỷ lệ tử vong do thiếu máu cục bộ thấp hơn đáng kể (29%) và tỷ lệ mắc bệnh ung thư nói chung cũng thấp hơn (18%) so với người không ăn chay.

                                                   Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)