Tỷ lệ, nhận thức, điều trị và kiểm soát tăng huyết áp ở việt nam-kết quả từ một cuộc khảo sát quốc gia

J Hum Hypertens. 2011 Mar 3. Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Vietnam-results from a national survey.

Son PTQuang NNViet NLKhai PGWall SWeinehall LBonita RByass P.

Vietnam National Heart Institute, Bach Mai Hospital, Hanoi, Vietnam [2] Epidemiology and Global Health, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden.

Mục tiêu của nghiên cứu này là để ước trị tính huyết áp trung bình (HA), tỷ lệ lưu hành  tăng huyết áp (được định nghĩa khi HA >140/90 mm Hg ) và nhận thức, điều trị và kiểm soát về bệnh ở người lớn Việt nam. Đây là 1 nghiên cứu cắt ngang được thực hiện tại 8 tinh và thành phố. Với mẫu đa phân tầng, tuyển chọn 9832 người tham gia từ 25 tuổi trở lên. Người thực hiện được huấn luyện và đo HA bằng máy đo HA tự động, mỗi đối tượng được đo từ 2-3 lần.

Thu thập các thông tin về các yếu tố xã hội địa lý và dùng thuốc chống tăng huyết áp bằng cách sử dụng một bảng truy vấn chuẩn. Tỷ lệ lưu hành chung của tăng huyết áp là 25,1%, 28,3% ở nam giới và 23,1% ở phụ nữ. Trong số những người tăng HA: 48,4% đã biết mình có tăng HA, 29,6% đã được điều trị và 10,7% đạt được mục tiêu kiểm soát HA (<140/90 mm Hg). Trong số người biết mình có HA tăng, 61,1% đã được điều trị và trong số này 36,3% trị HA đã được kiểm soát. Tăng HA tăng tỷ lệ thuận theo tuổi ở cả 2 giới. Tỷ lệ tăng HA cao hơn ở thành thị so với nông thôn (32,7 so với 17,3%, P <0,001). Tăng HA là một vấn đề quan trọng về y tế cộng đồng tại Việt Nam. Tỷ lệ lưu hành tăng HA ở người trưởng thành cao, trong khi tỷ lệ nhận biết, điều trị và kiểm soát được HA còn quá thấp. Những kết quả này hàm ý một nhu cầu cấp thiết trong chiến lược quốc gia để cải thiện công tác phòng chống và kiểm soát tăng huyết áp tại Việt nam.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)