Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / Tương quan giữa tốc độ sóng biến dạng của siêu âm acuson s2000 với các xét nghiệm không xâm lấn thường dùng

Tương quan giữa tốc độ sóng biến dạng của siêu âm acuson s2000 với các xét nghiệm không xâm lấn thường dùng

TUONG-QUAN-GIUA-TOC-DO-SONG-BIEN-DANG-CUA-SIEU-AM-ACUSON-S2000-VOI-CAC-XN-KHONG-XAM-LAN-THUONG-DUNG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *