Tương quan giữa nhiễm helicobacter pyroli và triệu chứng tiêu hóa ở trẻ em

Spee LAMadderom MBPijpers Mvan Leeuwen YBerger MY. Association between Helicobacter pylori and gastrointestinal symptoms in children. Pediatrics.2010 Mar;125(3):e651-69. Epub 2010 Feb 15. Khoa khám tổng quát, Rotterdam, Hà Lan

MỤC ĐÍCH: Đau bụng tái diễn (ĐBTD) và các triệu chứng đường tiêu hóa thường gặp ở trẻ em. Vai trò của Helicobacter pylori trong những chứng bệnh này đang còn bàn cải. Tuy nhiên một áp lực lớn đòi hỏi các BS tại tuyến chăm sóc ban đầu phải  truy tìm nguyên nhân nhiễm H. pyroli trên các em có triệu chứng tiêu hóa. Chúng tôi xét duyệt lại tất cả các bài báo đã xuất bản một cách có hệ thống về chứng cớ liên quan giữa nhiễm H. pyroli và triệu chứng tiêu hóa ở trẻ em.

 

PHƯƠNG PHÁP: Tìm kiếm tất cả các nghiên cứu đánh giá sự liên quan giữa nhiễm H. pyroli và triệu chứng tiêu hóa ở trẻ em đến 18 tuổi trên Medline và Embase cho đến tháng 6/2009. Các trẻ em nào chỉ đau bụng mà không có triệu chứng phụ thêm ( tiêu chảy, táo bón, triệu chứng ruột kích thích…) và cũng không có các tiêu chí Apley ( có ít nhất 3 cơn đau bụng trong vòng 3 tháng và cơn đau này làm ảnh hưởng đến hoạt động của trẻ**) được xếp vào nhóm đau bụng không rõ nguyên nhân (ĐBKNN).Đánh giá chất lượng bài báo theo thang điểm dựa vào các tiêu chí của 1 danh sách chuẩn hóa và tính tỉ số odds thô với KTC 95%.

KẾT QUẢ: Có 38 nghiên cứu đáp ứng các tiêu chí tuyển chọn gồm 23 NC bệnh-chứng, 14 NC cắt ngang và 1 NC đoàn hệ tương lai. Nói chung chất lượng phương pháp luận (methodologic quality) các nghiên cứu là thấp.Tỉ số odds thô tổng hợp về sự tương quan giữa nhiễm H. pyroli và ĐBTD là 1.21 (KTC 95% : 0.82-1.78) trong 12 NC bệnh-chứng và 1.00 (95% CI: 0.76-1.31) trong 7 NC cắt ngang.Phân tích tổng hợp về tương quan giữa nhiễm H. pyroli và ĐBKRNN trong 6 NC tại bệnh viện có OR tổng hợp là 2.87 (KTC 95% CI: 1.62-5.09) so sánh với  5 NC dựa vào cộng đồng chỉ có OR là 0.99 (KTC 95%: 0.46-2.11). Có 2 trong 3 NC cho rằng sư tương quan giữa đau bụng vùng thượng vị và nhiễm H. pyroli thì có ý nghĩa thống kệ.

KẾT LUẬN: Chúng tôi nhận thấy không có sự tương quan giữa ĐBTD và nhiễm H. pyroli,tuy nhiẻn có bằng chứng về sự tương quan giữa nhiễm H. pyroli và đau bụng vùng thượng vị. Có bằng chứng về sự liên hệ giữa nhiễm H. pyroli và ĐBKRNN nhưng chưa thấy sự liên hệ này trên các trẻ em đến khám tại tuyến ban đầu.

**Chú thích của người dịch

Người dịch: BS Rạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)