Tương quan giữa đường kính tĩnh mạch chủ dưới đo bằng siêu âm với áp lực tĩnh mạch trung tâm

1-tuong-quan-giua-duong-kinh-tinh-mach-chu-duoi-do-bang-sieu-am-voi-ap-luc-tinh-mach-trung-tam