Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2016 / Tương quan giữa đường kính tĩnh mạch chủ dưới đo bằng siêu âm với áp lực tĩnh mạch trung tâm

Tương quan giữa đường kính tĩnh mạch chủ dưới đo bằng siêu âm với áp lực tĩnh mạch trung tâm

1-tuong-quan-giua-duong-kinh-tinh-mach-chu-duoi-do-bang-sieu-am-voi-ap-luc-tinh-mach-trung-tam