Truyền kéo dài kháng sinh nhóm β-lactam có cải thiện kết cục lâm sàng so với truyền ngắt quãng? một phân tích gộp và tổng quan các nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên.

BMC Infect Dis. 2011 Jun 22;11:181. doi: 10.1186/1471-2334-11-181.

Does prolonged β-lactam infusions improve clinical outcomes compared to intermittent infusions? A meta-analysis and systematic review of randomized, controlled trials.

Tamma PDPutcha NSuh YDVan Arendonk KJRinke ML.

Source: Department of Pediatric Infectious Diseases, Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, MD, USA. ptamma1@jhmi.edu

 

Đặt vấn đề:

Sự xuất hiện báo động của vi khuẩn gram âm đa đề kháng cùng với tình trạng khan hiếm các kháng sinh mới buộc phải tối ưu hóa hiệu quả trị liệu của các kháng sinh hiện có. Dựa vào khoảng thời gian trên nồng độ ức chế tối thiểu của các β-lactam, việc truyền kéo dài có thể tăng hiệu quả điều trị. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xác định việc truyền kéo dài β-lactam có giảm tỷ lệ tử vong và cải thiện kết cục lâm sàng so với truyền ngắt quãng.

Phương pháp:

Các nghiên cứu có liên quan đã xác định qua các tìm kiếm từ MEDLINE, EMBASE, và CENTRAL. Tính không đồng nhất được đánh giá chất lượng dựa vào thống kê Chi bình phương và I2. Tính nguy cơ tương đối (RR) gộp và khoảng tin cậy 95% (KTC) dựa vào mô hình ảnh hưởng biến thiên Mantel-Haenszel.

Kết quả:

14 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên được phân tích. Truyền KS β-lactam kéo dài không làm giảm tử vong (n=982; nguy cơ tương đối 0,92; KTC 95%: 0,61 – 1,37) hay kết cục lâm sàng (n=1380; nguy cơ tương đối 1,00; KTC 95%: 0,94 – 1,06) so với nhóm truyền ngắt quãng. Phân tích cho các nhóm nhỏ hơn thuộc nhóm β-lactam và liều tương đồng cũng cho kết quả tương tự. Hầu hết các nghiên cứu đều ghi nhận có sai sót về phương pháp luận.

Kết luận:

Về mặt lâm sàng, truyền β-lactam kéo dài cho thấy không có lợi hơn. Hạn chế số bài nghiên cứu về sự đề kháng báo động của các vi khuẩn gram âm làm cho việc đánh giá truyền kéo dài β-lactam trong phân nhóm là chưa đủ. Một thử nghiệm lớn, đa trung tâm, ngẫu nhiên, đối chứng với bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn gram âm đa đề kháng là cần thiết.

Người dịch: Bs Trung, Khoa ICU và DS Phát,CT AstraZeneca

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)