Truyền albumin trong những bệnh nhân chọc tháo dịch báng lượng lớn: một phân tích tổng hợp các thử nghiệm ngẫu nhiên.

Albumin infusion in patients undergoing large-volume paracentesis: a meta-analysis of randomized trials.

Bernardi MCaraceni PNavickis RJWilkes MMHepatology. 2012 Apr;55(4):1172-81. doi: 10.1002/hep.24786.

Truyền albumin làm giảm tần suất rối loạn chức năng tuần hoàn sau chọc tháo dịch báng ở những bệnh nhân bị xơ gan cổ trướng, so với không điều trị. Lựa chọn điều trị thay thế albumin, như cao phân tử và các thuốc co mạch, đã được nghiên cứu rộng rãi. Mục đích của phân tích gộp này là xác định bệnh tật và tử vong giữa các bệnh nhân truyền albumin so với phương pháp điều trị thay thế. Phân tích gộp bao gồm thử nghiệm ngẫu nhiên đánh giá truyền albumin ở bệnh nhân có cổ trướng. Tiêu chí chính là rối loạn chức năng tuần hoàn sau chọc tháo dịch báng, hạ natri máu, và tử vong. Thử nghiệm được tìm bởi nhiều phương pháp, bao gồm tìm kiếm các cơ sở dữ liệu và các tóm tắt và Thư viện Cochrane. Kết quả định lượng kết hợp bằng mô hình hiệu ứng cố định. Mười bảy thử nghiệm với tổng số 1.225 bệnh nhân. Không có bằng chứng của tính không đồng nhất hoặc sai lệch. So với phương pháp điều trị thay thế, truyền albumin giảm tỷ lệ rối loạn chức năng tuần hoàn sau chọc tháo ([OR], 0,39, KTC 95 %, 0,27-0,55 ). Giảm đáng kể biến chứng  truyền albumin cũng được thể hiện trong phân tích nhóm nhỏ so với từng chất làm tăng khối lượng khác (ví dụ, dextran, gelatin, hydroxyethyl starch, và muối ưu trương). Hạ natri máu cũng giảm khi truyền albumin, so với phương pháp điều trị thay thế (OR, 0,58 , KTC 95%, 0,39-0,87). Ngoài ra, tỷ lệ tử vong thấp hơn ở những bệnh nhân điều trị bằng albumin so với điều trị thay thế  (OR, 0,64 , KTC 95%, 0,41-0,98). Kết luận: phân tích gộp này cung cấp bằng chứng cho thấy truyền albumin làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở những bệnh nhân cổ trướng trải qua chọc tháo khối lượng lớn, so với phương pháp điều trị thay thế.

Người dịch: BS Trung, khoa HSTC, Bệnh viện An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)