Truyền albumin cải thiện kết cục ở bệnh nhân bị viêm phúc mạc tự phát do vi khuẩn: một phân tích tổng hợp các thử nghiệm ngẫu nhiên.

Clin Gastroenterol Hepatol. 2013 Feb;11(2):123-30.e1. doi: 10.1016/j.cgh.2012.11.007. Epub 2012 Nov 22.

Albumin infusion improves outcomes of patients with spontaneous bacterial peritonitis: a meta-analysis of randomized trials.

Salerno FNavickis RJWilkes MM.

Source: Dipartimento di Medicina Interna, Università degli Studi di Milano, Policlinico IRCCS San Donato, Milano, Italy. francesco.salerno@unimi.it

Đặt vấn đề và Mục đích:

Suy thận làm tăng tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân bị viêm phúc mạc tự phát do vi khuẩn (VPMTP), mặc dù sử dụng kháng sinh không gây độc cho thận. Truyền albumin đã được báo cáo làm giảm suy thận và tử vong ở những bệnh nhân bị VPMTP. Chúng tôi thực hiện một phân tích tổng hợp các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCTs) để xác định hiệu quả của truyền albumin trên suy thận và tử vong ở bệnh nhân bị VPMTP.

Phương pháp:

Chúng tôi tìm các RCTs có đánh giá hiệu quả của albumin ở bệnh nhân bị VPMTP trên MEDLINE, EMBASE, Thư viện Cochrane, và ClinicalTrials.gov. Có 4 RCTs với 288 bệnh nhân được đưa vào phân tích. Dữ liệu đã được phân tích tổng hợp với mô hình ảnh hưởng cố định.

Kết quả:

Không có bằng chứng về sự không đồng nhất về mặt thống kê hoặc sai lệch xuất bản trong các nghiên cứu được tổng hợp. Có 3 RCTs so sánh giữa truyền albumin và không truyền còn 1 RCT so sánh với truyền dung dịch keo. Tất cả bệnh nhân đều có dùng kháng sinh. Tỷ lệ suy thận trong nhóm đối chứng là 44/144 (30,6%), so với 12/144 (8,3%) trong nhóm cho albumin. Tỉ số odds gộp (giảm suy thận) sau khi truyền albumin là 0,21 (KTC 95%: 0,11-0,42). Tỉ số odds cho từng nghiên cứu dao động từ 0,19 đến 0,30. Tỷ lệ tử vong trong nhóm đối chứng là 51/ 144 (35,4%), so với nhóm truyền albumin là 23/ 144 (16,0%). Tỉ số odds gộp để giảm tỷ lệ tử vong sau khi truyền albumin là 0,34 (KTC 95%: 0,19-0,60). Tỉ số odds cho từng nghiên cứu dao động trong khoảng 0,16-0,55.

Kết luận:

Trong một phân tích tổng hợp gồm 4 thử nghiệm (288 bệnh nhân), truyền albumin ngăn ngừa suy thận và giảm tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân bị viêm phúc mạc tự phát do vi khuần.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)