Tổng quan hệ thống về hiệu quả của racecadotril (hidrasec) trong điều trị] bệnh tiêu chảy cấp

Systematic review of the efficacy of racecadotril in the treatment of acute diarrhoea.

An Pediatr (Barc). 2008 Nov;69(5):432-8. Emparanza Knörr JIOzcoidi Erro I,Martínez Andueza MCCallén Blecua MTAlústiza Martínez EAseguinolaza Iparraguirre I.

MỤC TIÊU: Một tổng quan hệ thống từ y văn đánh giá hiệu quả của racecadotril trong điều trị tiêu chảy cấp tính. 

TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP: thử nghiệm ngẫu nhiên được thực hiện ở trẻ em so sánh racecadotril với giả dược về thời gian khỏi tiêu chảy, lượng phân và tác dụng phụ của thuốc. Tìm kiếm các bài nghiên cứu từ cơ sở dữ liệu điện tử (Medline, EMBASE, CENTRAL, CINAHL, mRCT, Pascal) và thư mục các bài báo, liên hệ với nhà sản xuất thuốc. Hai tác giả độc lập đánh giá chất lượng của các bài báo được chọn để trích xuất dữ liệu. 

KẾT QUẢ: Có 2 thử nghiệm ngẫu nhiên với cỡ mẫu nhỏ (135 và 172 trẻ em) với chất lượng trung bình được lựa chọn, gồm các trẻ em bị tiêu chảy dưới 5 ngày và ở độ tuổi từ 3 tháng đến 4 năm. Không có sự khác biệt về tỷ lệ trẻ em khỏi bệnh vào ngày 5 (RR = 0,73, KTC 95% 0,29-1,81), mặc dù khối lượng phân trong 48 giờ đầu tiên ít hơn trong nhóm có uống racecadotril (SMD =- 0,65, KTC 95 -0,88 đến -0,52%). Không có sự khác biệt trong nguy cơ bị nôn mửa (RR = 1,16, KTC 95% 0,64-2,12).

KẾT LUẬN: Tỷ lệ hồi phục vào ngày thứ 5 như nhau ở cả 2 nhóm, mặc dù khối lượng phân trong 48 giờ đầu tiên ít hơn trong các em được điều trị với racecadotril. Cần có các nghiên cứu về sử dụng racecadotril tại cơ sở khám chữa bệnh ban đầu để đánh giá tần suất khỏi bệnh, số lượng phân và tỷ lệ nhập viện để làm sáng tỏ hiệu quả của thuốc này trong điều trị tiêu chảy.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)