Tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp về tác dụng điều trị tương đương của các thuốc thuộc nhóm statins

J Clin Pharm Ther. 2010 Apr;35(2):139-51. A systematic review and meta-analysis on the therapeutic equivalence of statins. Weng TCYang YHLin SJTai SH.

Institute of Clinical Pharmacy,CollegeofMedicine,NationalChengKungUniversity,Tainan,Taiwan.

Đặt vấn đề: Statins là thuốc được kê toa nhiều nhất cho bệnh nhân bị tăng cholestrol máu vì hiệu quả và dung nạp tốt. Bởi vì ngày càng nhiều bệnh nhân dùng thuốc statin nên cần biết các thông tin về hiệu quả và an toàn của thuốc để đưa ra quyết định.

Mục tiêu: Nghiên cứu tổng quan này nhằm so sánh hiệu quả và an toàn các lọai statins khác nhau,  với liều khác nhau và xác định liều điều trị của mỗi loại thuốc để đạt được mục tiêu giảm cholesterol tỷ trọng thấp LDL-C (low-density lipoprotein)

Phương pháp: Tổng hợp các thử nghiệm nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên (RCT) có so sánh đối đầu về thuốc statins từ Oregon state database (1966-2004), MEDLINE (2005-4/2006), EMBASE (2005-4/2006), và Cochrane ( cập nhập đến quí 1 -2006). Các bài báo đều được chọn theo tiêu chí định sẵn. Tính nồng độ cholesterol trung bình thay đổi theo lọai statin điều trị và hiệu chỉnh trọng số theo số lượng người tham gia các RCT này. Phân tích tổng hợp, nếu có thê, để ước lượng mức độ giảm cholesterol gộp và sự khác biệt mức độ giảm giữa các lọai statins.

Kết quả: Có tất cả 75 nghiên cứu RCT so sánh đối đầu được tổng hợp phân tích. Hầu hết các nghiên cứu đều có đặc điểm cơ bản về đối tượng nghiên cứu giống nhau, ngọai trừ các nghiên cứu liên quan đến thuốc rosuvastatin (CRESTOR). Liều nỗi ngày: atorvastatin 10 mg, fluvastatin 80 mg, lovastatin 40-80 mg, và simvastatin 20 mg có khả năng làm giảm 30-40% LDL-C, và fluvastatin 40 mg, lovastatin 10-20 mg, pravastatin 20-40 mg, và simvastatin 10 mg làm giảm 20-30% LDL-C. Chỉ 2 lọai thuốc rosuvastatin và atorvastatin với liều ≥ 20mg/ngày làm giảm LDL-C đến hơn 40%. Phân tích tổng hợp cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê nhưng sự khác biệt làm giảm cholesrol giữa các lọai statins trên lâm sàng không đáng kể (<7%). Không so sánh được về tính an toàn và hiệu quả phòng các bệnh mạch vành vì không đủ số liệu

Kết luận: Với liều tương ứng cho từng lọai thuốc, các lọai thuốc statins có giá trị tương đương làm giảm LDL-C.

Người dịch : BS Rạng, BV An giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)