Tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp so sánh dung dịch sát khuẩn chlorhexidine với povidone-iodine trong các phẫu thuật sạch-nhiễm

Br J Surg. 2010 Nov;97(11):1614-20. Systematic review and meta-analysis of preoperative antisepsis with chlorhexidine versus povidone-iodine in clean-contaminated surgery.

Rabey NWalsh SRDavies RJ. Department of Surgery, Addenbrooke’s Hospital, Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust,Cambridge,UK.

Đặt vấn đề: Nhiễm trùng vết mổ làm tăng bệnh tật và tử vong cũng như chi phí. Các dung dịch sát khuẩn tại chổ (chlorhexidine hoặc povidone-iodine) làm sạch da tiền phẫu lọai nào tốt hơn thì chưa rõ.

Phương pháp: Thực hiện phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng để xác định lọai chat sát khuẩn nào (chlorhexidine hoặc povidone-iodine) làm giảm nhiễm trùng vết mổ trong phẫu thuật sạch-nhiễm.

Kết quả: Có 6 thử nghiệm được đưa vào phân tích, gồm 5031 bệnh nhân. Kết quả cho thấy chlorhexidine làm giảm nhiễm trùng vết mổ với OR gộp là 0,68 ( KTC 95%: 0,50-0,94, p=0,019)

Kết luận: Chlorhexidine nên được chọn lựa là thuốc sát khuẩn da tiền phẫu cho các phẫu thuật sạch nhiễm.

Người dịch: BS Rạng – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)