Tổng quan hệ thống thuốc mỡ tacrolimus so với corticosteroid trong điều trị viêm da dị ứng

Curr Med Res Opin. 2011 Jul;27(7):1395-406. Epub 2011 May 12.

A systematic review of tacrolimus ointment compared with corticosteroids in the treatment of atopic dermatitis.

Svensson AChambers CGånemo AMitchell SA.

Source: Department of Dermatology, Institute of Clinical Research in Malmö, Skåne University Hospital, Lund University, SE 205 02 Malmö.

MỤC TIÊU:

Tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp được tiến hành để xác định hiệu quả và độ dung nạp của thuốc mỡ tacrolimus để điều trị viêm da dị ứng (VDDU) so với corticosteroid tại chỗ.

PHƯƠNG PHÁP:

Tìm kiếm điện tử các thử nghiệm trong Medline, Embase và Thư viện Cochrane, cũng như các biên bản hội nghị có liên quan. Hai nhà nghiên cứu độc lập lựa chọn các thử nghiệm có đánh giá về hiệu quả và/hoặc an toàn của thuốc mỡ tacrolimus trong việc điều trị VDDU. Không giới hạn ngôn ngữ. Dữ liệu kết quả có liên quan từ các thử nghiệm này được trích xuất bởi hai nhà tổng quan độc lập. Xác định nguy cơ tương đối (RR) (khoảng tin cậy 95% ) cho biến nhị phân hiệu quả/an toàn của thuốc trong phân tích tổng hợp này.

KẾT QUẢ:

17 thử nghiệm so sánh thuốc mỡ tacrolimus với corticosteroid tại chỗ dùng cho trẻ em (n = 2328) và người lớn (n = 2849). Không có nghiên cứu nào so sánh thuốc mỡ tacrolimus với nhóm (class) IV corticosteroids tại chỗ . Thuốc mỡ Tacrolimus 0,1% có hiệu quả tương tự như corticosteroids tại chỗ thuộc nhóm  I / II và III. Với ba thử nghiệm (so sánh thuốc mỡ tacrolimus 0,1% với corticosteroid tại chỗ), theo đánh giá của hiệp hội y sĩ toàn cầu về đáp ứng lâm sàng với  RR lần lượt là  0,95 (KTC 95% : 0,78-1,16); 3,09 (KTC 95%: 2,14-4,45 ) và 1,35 (KTC 95%: 0,86-2,12). Ngoại trừ thuốc mỡ tacrolimus gây nóng da hơn so với các phương pháp điều trị so sánh (tacrolimus 0,03% so khi so với với nhóm III corticosteroid có RR = 3,00 (KTC 95% : 1,21-7,43)), không có sự khác biệt đáng kể liên quan đến tác dụng phụ và ngưng dùng thuốc. Có 2 nghiên cứu báo cáo về chất lượng cuộc sống. Một nghiên cứu báo cáo cải thiện tốt hơn ở người lớn được điều trị bằng tacrolimus so với steroid, nghiên cứu thứ 2 cho rằng ở những bệnh nhi được điều trị với steroid thì cải thiện tốt hơn so với thuốc mỡ tacrolimus.

KẾT LUẬN:

Tổng quan và phân tích tổng hợp này cho thấy thuốc mỡ tacrolimus có hiệu quả tương tự như corticosteroids. Việc diễn giải các dữ liệu thu thập này bị giới hạn bởi tính không đồng nhất cách đo lường biến kết cục của các thử nghiệm. Cần có thêm những thử nghiệm để đánh giá tác động của thuốc trên bệnh nhân.

*Chú thích : dùng tacrolimus thay thế corticosteroids trong VDDU để tránh tác dụng phụ do dùng steroid kéo dài  

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)