Home / Thông báo / Tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang

Tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang

thau1