Tình trạng quá tải dịch, hồi sức dịch có mục tiêu và kết cục ở những bệnh nhân bị bệnh nặng hoặc bị chấn thương: một đánh giá có hệ thống với các đề xuất cho thực hành lâm sàng.

Fluid overload, de-resuscitation, and outcomes in critically ill or injured patients: a systematic review with suggestions for clinical practice.

Malbrain ML1Marik PEWitters ICordemans CKirkpatrick AWRoberts DJVan Regenmortel N.

Anaesthesiol Intensive Ther. 2014 Nov-Dec;46(5):361-80. doi: 10.5603/AIT.2014.0060.

 

ĐẶT VẤN ĐỀ

Nhiễm trùng huyết thường có liên quan đến tổn thương nội mô và thoát dịch mao mạch, bệnh thường được điều trị bằng hồi sức dịch với thể tích lớn. Một số bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết sẽ tích tụ dịch trong cơ thể. Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét một cách hệ thống mối liên hệ giữa cân bằng dịch dương tính / quá tải dịch và kết quả ở người lớn bị bệnh nặng, và để xác định liệu mục đích can thiệp nhằm giảm cân bằng dịch có thể liên quan đến cải thiện kết cục hay không.

PHƯƠNG PHÁP

Chúng tôi tìm kiếm trên MEDLINE, PubMed, EMBASE, trang Web khoa học, Các tài liệu của thư viện Cochrane, các đăng ký thử nghiện lâm sàng và các loại sách chuyền đề. Hai tác giả đã xem xét một cách độc lập các trích dẫn và các nghiên cứu được lựa chọn để kiểm tra mối liên quan giữa cân bằng dịch và kết quả điều trị hoặc nơi can thiệp là mọi báo cáo nào có cân bằng tích tụ dịch âm tính hoặc trung tính sau ba ngày điều trị ở nơi chăm sóc đặc biệt so sánh với nơi với chăm sóc thông thường. Các kết quả chính quan tâm là tỷ lệ tăng áp lực ổ bụng và tỷ lệ tử vong.

KẾT QUẢ

Trong số tất cả các trích dẫn đã xác định, một phân tích gộp bệnh nhân, 11 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, 07 nghiên cứu can thiệp, 24 nghiên cứu quan sát và 4 ca bệnh đủ tiêu chuẩn. Tổng cộng 19.902 bệnh nặng đã được nghiên cứu. Sự cân bằng dịch tích tụ sau một tuần ở ICU là dương tính hơn 4,4 L ở nhóm tử vong so với nhóm sống sót. Một chiến lược điều trị hạn chế dịch, kết quả là cân bằng dịch tích tụ ít dương hơn 5,6 L so với nhóm chứng sau một tuần ở ICU. Điều trị hạn chế dịch có liên quan đến tỷ lệ tử vong thấp hơn so với bệnh nhân được điều trị bằng chiến lược cho dịch tự do hơn (24,7% so với 33,2%; hoặc 0,42; KTC 95% 0,32-0,55; P <0,0001). Những Bệnh nhân tăng áp lực trong ổ bụng (IAH) có cân bằng tích tụ dịch dương tính là 3,4 L sau một tuần ở ICU. Các can thiệp để giảm cân bằng dịch dẫn đến giảm áp lực trong ổ bụng (IAP): loại bỏ lượng dịch toàn thân trung bình là 4,9 L sẽ dẫn đến giảm áp lực ổ bụng (IAP) từ 19,3 ± 9,1 mm Hg xuống 11,5 ± 3,9 mm Hg.

KẾT LUẬN

Cân bằng dịch tích tụ dương tính sẽ dẫn đến tăng áp lực trong ổ bụng và kết cục xấu. Sự can thiệp làm giảm cân bằng tích tụ dịch dương tính sẽ cho kết quả điều trị tốt hơn. Ở những bệnh nhân không vượt quá giới hạn một cách tự nhiên từ giai đoạn Ebb đến giai đoạn Flow của sốc, việc chậm trễ trong quản lý dịch hiệu quả và loại bỏ dịch có mục tiêu nên được xem xét.

Người dịch: BSCKII Phạm Ngọc Kiếu, Trưởng khoa ICU, BVĐKTT An Giang

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)