Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2003 / Tính nhạy cảm kháng sinh các dòng vi khuẩn thương hàn phân lập tại khoa nhi bệnh viện an giang

Tính nhạy cảm kháng sinh các dòng vi khuẩn thương hàn phân lập tại khoa nhi bệnh viện an giang

TINH-NHAY-CAM-KHANG-SINH-CAC-DONG-VI-KHUAN-THUONG-HAN-PHAN-LAP-TAI-KHOA-NHI-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.