Tính nhạy cảm kháng sinh các dòng vi khuẩn thương hàn phân lập tại khoa nhi bệnh viện An Giang

TINH-NHAY-CAM-KHANG-SINH-CAC-DONG-VI-KHUAN-THUONG-HAN-PHAN-LAP-TAI-KHOA-NHI-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.