Tìm kháng nguyên ns1 trong nước tiểu là xét nghiệm chẩn đoán nhanh chóng và thuận tiện trong giai đoạn sốt ở những bệnh nhân bị sốt xuất huyết

Diagn Microbiol Infect Dis. 2011 Oct 11.

Dengue nonstructural protein 1 antigen in the urine as a rapid and convenient diagnostic test during the febrile stage in patients with dengue infection.

Chuansumrit AChaiyaratana WTangnararatchakit KYoksan SFlamand M,Sakuntabhai A.

Source: Department of Pediatrics, Faculty of Medicine,RamathibodiHospital,MahidolUniversity,Bangkok10400,Thailand.

Có 136 mẫu huyết thanh và nước tiểu bắt cặp từ 55 bệnh nhân bị sốt xuất huyết và 30 bệnh nhân bị sốt khác, được thử nghiệm tìm kháng nguyên NS1 trong nước tiểu. Xét nghiệm ELISA nước tiểu  tìm NS1  dương tính ở những bệnh nhân sốt dengue là 68,4% và sốt xuất huyết dengue là 63,9%, trong khi ở các bệnh nhân mắc bệnh sốt khác có tỷ lệ dương tình thấp hơn.

Người dịch: BS Rạng, rangbvag@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.