Tiên đoán sử dụng morphine giảm đau do bệnh nhân tự kiểm soát

 

Predicting Procedure-specific Morphine Consumption of Intravenous Patient-controlled Analgesia.

Lin SP1,2Chang KY1,2Chen HH2Tsou MY1.

Clin J Pain. 2019 Jan;35(1):43-49. doi: 10.1097/AJP.0000000000000647.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30148721

ĐẶT VẤN ĐỀ:

Phương pháp phẫu thuật là một yếu tố quan trọng để dự báo cho các phương pháp giảm đau và thuốc giảm đau có kiểm soát do bệnh nhân tự điều chỉnh tiêm tĩnh mạch (IV-PCA) cho đau cấp tính.

MỤC TIÊU:

Mục đích của nghiên cứu này là để xét mức độ phù hợp hơn với các phương pháp lựa chọn giảm đau của IV-PCA liên quan đến các phương pháp phẫu thuật khác nhau.

TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU:

Một mô hình thống kê (mô hình thống kê ngẫu nhiên) đã được đề xuất để phát triển các giả định lượng morphin (IV-PCA) cụ thể theo các phương pháp phẫu thuật khác nhau. Sau khi mô hình được phát triển, một bộ dữ liệu độc lập đã được sử dụng để xác nhận và kiểm chứng.

KẾT QUẢ:

Kết quả cho thấy ảnh hưởng đáng kể đối với việc tiêu thụ morphin đến từ các phương pháp phẫu thuật. Các phương pháp phẫu thuật khác nhau dẫn đến một loạt các lượng morphin được tiêu thụ khác nhau. Phương pháp phẫu thuật với mức tiêu thụ morphin cao nhất là cắt bỏ tuyến tụy với phương pháp mở (76,92 mg), trong khi phương pháp thấp nhất là cắt bỏ tử cung bằng phương pháp mở (34,3 mg). Kết quả cho thấy hiệu quả của mô hình sử dụng morphin IV PCA là thiết yếu. Xếp hạng định lượng cho các phương pháp phẫu thuật cũng đã được trình bày.

THẢO LUẬN:

Do đó, áp dụng phác đồ IV-PCA cho các quy trình, phương pháp phẫu thuật khác nhau được khuyến khích mạnh mẽ và kết hợp với kiểm soát đau cấp tính sau phẫu thuật.

Người dịch: Ths.Bs Trương Triều Phong, Trưởng khoa GMPT, BVĐKTTAG

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)