Tiền đái tháo đường và nguy cơ ung thư: một phân tích gộp

Prediabetes and the risk of cancer: a meta-analysis.

Huang Y1Cai XQiu MChen PTang HHu YHuang Y.

Diabetologia. 2014 Sep 11.

Mục đích:

Các kết quả từ nghiên cứu tiền cứu thuần tập tiền đái tháo đường (đường huyết lúc đói và / hoặc giảm dung nạp glucose) và nguy cơ ung thư đang gây tranh cãi. Chúng tôi đã tiến hành một phân tích để đánh giá nguy cơ ung thư kết hợp với suy giảm đường huyết lúc đói và giảm dung nạp glucose.

Phương pháp:

Tìm kiếm cơ sở dữ liệu trên PubMed, EMBASE và Thư viện Cochrane  cho nghiên cứu đoàn hệ về tiền đái tháo đường và ung thư. Hai nhà tổng quan độc lập đánh giá các báo cáo và trích xuất dữ liệu. Nghiên cứu tiến cứu được đưa vào nếu báo cáo nguy cơ tương đối hiệu chỉnh với KTC 95% đối với mối liên quan giữa bệnh ung thư và tiền đái tháo đường. Phân tích phân nhóm  được thực hiện theo kết cục, tuổi, giới tính, chủng tộc, thời gian theo dõi và đặc điểm nghiên cứu.

Kết quả:

Dữ liệu từ 891.426 người tham gia được lấy từ 16 nghiên cứu đoàn hệ. Tiền đái tháo đường có liên quan với tăng nguy cơ ung thư tổng thể (RR 1,15, KTC 95% , 1.06, 1.23). Các kết quả phù hợp trên kết cục ung thư, tuổi, thời gian theo dõi và chủng tộc. Không có khác biệt đáng kể đối với nguy cơ ung thư với các định nghĩa khác nhau của tiền đái tháo đường Trong một phân tích chuyên đề ung thư, đái tháo đường liên quan đáng kể với tăng nguy cơ ung thư dạ dày / đại tràng, gan, tuyến tụy, ung thư vú và nội mạc tử cung (tất cả, p <0,05), nhưng không liên quan đến bệnh ung thư phế quản / phổi, tuyến tiền liệt, buồng trứng, thận hoặc bàng quang. Những nguy cơ của bệnh ung chuyên biệt  khác biệt có ý nghĩa thống kê (p = 0,01) và cao nhất đối với ung thư gan, nội mạc tử cung và dạ dày/đại trực tràng.

Kết luận / giải thích:

Nhìn chung, tiền đái tháo đường có liên quan với tăng nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư gan, nội mạc tử cung và dạ dày/đại trực tràng.

Người dịch BSCKII Phạm Chí Hiền

Trưởng khoa Tim mạch Lão học

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)