Tỉ lệ lưu hành và tỉ lệ mang liên cầu khuẩn ở trẻ em bị viêm họng: phân tích tổng hợp

Pediatrics. 2010 Sep;126(3):e557-64. Epub 2010 Aug 9.

Prevalence of streptococcal pharyngitis and streptococcal carriage in children: a meta-analysis.
Shaikh NLeonard EMartin JM.

Children’s Hospital of Pittsburgh, General Academic Pediatrics, University of Pittsburgh School of Medicine, 3414 Fifth Ave, Pittsburgh, PA 15213-2583, USA. nader.shaikh@chp.edu

Mục tiêu: Ước lượng tỉ lệ viêm họng do lien cầu khuẩn giúp các bác sĩ quyết định về chẩn đoán. Chúng tôi thực hiện 1 phân tích tổng hợp để xác đinh:

(1)   Tỉ lệ lưu hành (prevalence) viêm họng do liên cầu khuẩn ở trẻ em

(2)   Tỉ lệ trẻ em mang trùng liên cầu khuẩn với không triệu chứng

Phương pháp: Chúng tôi tìm kiếm trên Medline các bài báo có từ khóa viêm họng lien cầu khuẩn trẻ em. Chúng tôi cũng chọn các bài có dữ liệu tỉ lệ lưu hành lien cầu khuẩn nhóm A (Group A Streptococcus (GAS)) ở người dưới 18 tuổi. Có 2 nhà đánh giá độc lập lấydữ liệu từ các bài báo. Tỉ lệ lưu hành được tính gộp từ các bài báo tổng hợp và phân tầng theo nhóm tuổi.

Kết quả: Có 266 bài báo được lấy nhưng chỉ có 29 bài đủ chuẩn đưa vào. Tỉ lệ lưu hành gộp nhiễm lien cầu nhóm A ợ tất cả mọi lứa tuổi ở trẻ em viêm họng là 37% (KTC 95%: 32-43%). Trẻ em dưới 5 tuổi có tỉ lệ lưu hành thấp hơn với 24% (KTC 95%: 21-26%). Tỉ lệ mang trùng ở trẻ em khỏe mạnh không triệu chứng viêm họng là 12% (KTC 95%: 9-14%).

Kết luận: Tỉ lệ lưu hành nhiễm liên cầu khuẩn thay đổi theo tuổi. Trẻ em dưới 5 tuổi có tỉ lệ cấy họng dương tính với liên cầu khuẩn nhóm A thấp hơn.                

BS Rạng, BV An giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)