Tỉ lệ lưu hành và các yếu tố liên quan nhiễm helicobacter pyroli ở trẻ em miền bắc việt nam

Am J Trop Med Hyg. 2006 Apr;74(4):536-9.

Prevalence of and factors associated with Helicobacter pylori infection in children in the north ofVietnam.

Nguyen BV, Nguyen KG, Phung CD, Kremp O, Kalach N, Dupont C, Raymond J, Vidal-Trecan G.

Pediatric Department,HanoiMedicalUniversity,Hanoi,Vietnam. hongbang52@yahoo.com

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá nhân khẩu xã hội học, sức khỏe, lối sống và các điều kiện vệ sinh môi trường liên quan đến nhiễm Helicobacter pyroli (HL) huyết thanh ở trẻ em Việt Nam. Dữ liệu gồm 824 trẻ từ 6 tháng đến 15 tuổi không có triệu chứng đường tiêu hóa đến thăm khám tại BV đại học. Thu thập dữ liệu bằng bảng câu hỏi và làm test Elisa huyết thanh chẩn đoán nhiễm HP. Dữ liệu được phân tích đơn biến và đa biến. Tỉ lệ nhiễm HP huyết thanh là 34,0%. Nhóm từ 3-6 tuổi, lớn hơn 6 tuổi, và số con trong gia đình có liên quan độc lập với HP dương tính trong huyết thanh[ (OR hiệu chỉnh (KTC 95%) lần lượt là: 2.9 (1.5-5.5); 1.9 (1.1-3.1) and 1.8 (1.1-2.6)]. Bú sửa mẹ thời gian dài hơn 6 tháng có liên quan nghịch, độc lập với HP dương tính trong huyết thanh [(OR hiệu chỉnh (KTC 95% ): 0.5 (0.3-0.9)]. Tuổi mẹ, tiền sử bị dị ứng, tiền sử có bệnh dạ dày-ruột trong quá khứ, khởi đầu sống tập thể trước 6 tuổi, ngủ chung với cha mẹ và thời gian ngủ chung với cha mẹ hơn 24 tháng có liên quan thuận nhưng không độc lập với tỉ lệ nhiễm HP trong huyết thanh. Với các yếo tố môi trường khác hoặc điều kiệnlối sống không liên quan đến nhiễm HP. Kết quả chúng tôi ủng hộ sự lây truyền người qua người và vai trò của yếu tố nhân khẩu-xã hội học trong nhiễm HP.

Người dịch: BS Rạng – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)