Tỉ lệ hiện hành của viêm họng và người mang liên cầu khuẩn ở trẻ em: một phân tích tổng hợp

Pediatrics. 2010 Sep;126(3):e557-64. Epub 2010 Aug 9.

Prevalence of streptococcal pharyngitis and streptococcal carriage in children: a meta-analysis.

Shaikh NLeonard EMartin JM.
Source: Children’s Hospital of Pittsburgh, General Academic Pediatrics, University of Pittsburgh School of Medicine, 3414 Fifth Ave, Pittsburgh, PA 15213-2583, USA. nader.shaikh@chp.edu

MỤC TIÊU: Ước tính tỉ lệ hiện hành của viêm họng do liên cầu khuẩn (VHLCK) có thể giúp các bác sĩ thông tin để chẩn đoán bệnh. Chúng tôi đã tiến hành một  phân tích tổng hợp nhằm để xác định: (1) tỉ lệ hiện hành nhiễm liên cầu khuẩn ở trẻ em bị đau họng (2) tỉ lệ hiện hành của người mang (carriage) liên cấu ở trẻ em không có triệu chứng.

KẾT QUẢ: Trong số 266 bài viết được lấy, 29 bài đáp ứng tất cả tiêu chí lựa chọn. Trong số trẻ em ở mọi lứa tuổi có biểu hiện đau họng, tỉ lệ chung của VHLCK là 37% (KTC 95%:: 32% -43%). Trẻ em dưới 5 tuổi có tỉ lệ thấp hơn (24% [KTC 95%: 21% -26%). Tỉ lệ mang trùng ở trẻ em không triệu chứng là 12% (KTC 95%: 9% -14%).

KẾT LUẬN: Tỉ lệ hiện hành của VHLCK và người mang trùng thay đổi theo lứa tuổi; tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi dương tính với liên cầu khuẩn ở mẫu cấy thấp hơn.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)