Tỉ lệ đề kháng kháng sinh của helicobacter pylori tại việt nam

J Clin Gastroenterol. 2012 Oct 18. [Epub ahead of print]

The Incidence of Primary Antibiotic Resistance of Helicobacter pylori in Vietnam.

Binh TTShiota SNguyen LTHo DDHoang HHTa LTrinh DTFujioka TYamaoka Y.

Source: Departments of *Environmental and Preventive Medicine ¶Gastroenterology, Oita University Faculty of Medicine, Yufu, Japan Departments of †Endoscopy §Training and Researches, Cho Ray Hospital, Ho Chi Minh Departments of ‡Gastroenterology Pathology, 108 Hospital, Hanoi, Vietnam #Department of Medicine-Gastroenterology, Baylor College of Medicine and Michael E. DeBakey Veterans Affairs Medical Center, Houston, TX.

MỤC TIÊU: Để xác định tính nhạy cảm của các chủng Helicobacter pylori được phân lập đối với 5 loại kháng sinh ở Việt Nam.

ĐẶT VẤN ĐỀ: Tỷ lệ kháng kháng sinh ở người nhiễm đang gia tăng trên toàn cầu và là nguyên nhân hàng đầu cho thất bại điều trị. Thử nghiệm tính nhạy cảm kháng sinh rất quan trọng để đưa ra phác đồ điều trị tối ưu trên lâm sàng.

NGHIÊN CỨU: Trong năm 2008, chúng tôi phân lập được 103 chủng H. pylori từ niêm mạc dạ dày ở bệnh nhân nhiễm H. pyroli tại 2 nơi ở Việt Nam (Hồ Chí Minh và Hà Nội). Xác định nồng độ ức chế tối thiểu của các kháng sinh : Amoxicillin, clarithromycin (CLR), metronidazole (MNZ), levofloxacin, và tetracycline bằng test Epsilometer.

KẾT QUẢ: Trong số 103 chủng, tỷ lệ kháng thuốc với Amoxillin là 0%, với CLR là 33%, MNZ là 69,9%, levofloxacin  là18,4% và tetracycline là 5,8%. Các chủng đề kháng với mức độ cao (≥ 256 mg / mL) với CLR là 23,5% (8/34), và MNZ là 29,1% (21/72). Tỷ lệ đề kháng CLR cao hơn ở TP Hồ Chí Minh so với Hà Nội (49% so với 18,5%, P = 0,001). Đề kháng với CLR và MNZ cùng lúc khá phổ biến với tỉ lệ là 24,3%. Có 2 chủng (1,9%) phân lập đề kháng 4 trong 5 loại  kháng sinh. Không thấy có sự liên quan đáng kể giữa tỷ lệ đề kháng kháng sinh về tuổi, giới, hoặc kết cục lâm sàng

KẾT LUẬN: Tỷ lệ đề kháng cao với Clarithromycin và Metronidazole cho thấy phác đồ bộ ba chuẩn không hữu ích như phác đồ điều trị ban đầu (fist line) tại Việt Nam. Phác đồ điều trị thay thế như phác đồ điều trị gồm4 loại dựa trên bismuth hoặc phác đồ điều trị tuần tự (sequential therapy) có thể có hiệu quả hơn tại Việt Nam.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)