Thuốc ức chế tiết acid và nguy cơ viêm phổi bệnh viện mắc phải

J. Shoshana Herzig, Michael D. Howell, Long H. Ngô,  Edward R. Marcantonio, Acid-Suppressive Medication Use and the Risk for Hospital-Acquired Pneumonia JAMA. 2009; 301 (20) :2120-2128.

Đặt vấn đề: Việc sử dụng thuốc ức chế acid ngày càng tăng, đặc biệt là ở khu nội trú, mặc dù phần lớn đều không có chỉ định rõ ràng trong đa số những bệnh nhân này.

Mục tiêu: Để kiểm tra các mối liên hệ giữa thuốc ức chế tiết acid và viêm phổi bệnh viện mắc phải.

Thiết kế, địa điểm, và bệnh nhân: Nghiên cứu đoàn hệ tương lai về dược-dịch tễchứng tiến cứu . Tất cả các bệnh nhân vào điều trị nội trú tại trung tâm y tế ở Boston, Massachusetts, từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 12 năm 2007; ít nhất 18 tuổi; và nằm viện ≥ 3 ngày. Trừ bệnh nhân nằm ở khoa săn sóc đặc biệt (ICU). Thuốc ức chế tiết acid  sử dụng thuốc được định nghĩa là bất kỳ cho ức chế bơm proton, hoặc ức chế thụ thể histamine2. Sử dụng hồi quy đa biến để kiểm soát cho các yếu tố nhiễu.

Đo lường kết cục chính: Tỷ lệ mới mắc viêm phổi bệnh viện mắc phải được xác định thông qua mã  Phân loại bệnh Quốc tế, sửa đổi lần thứ IX, (ICD-9-CM), ở những bệnh nhân có sử dụng và  không sử dụng thuốc tiết acid.

Kết quả: Phân tích đoàn hệ gồm 63.878 bệnh nhân nhập viện. Có đến 52% bệnh nhân được sử dụng thuốc ức chế acid và số BN bị viêm phổi bệnh viện mắc phải là 2219 (3,5%). Tỷ lệ mới mắcviêm phổi bệnh viện mắc phải chưa hiệu chỉnh cao hơn ở nhóm có sử dụng thuốc ức chế tiết acid so với nhóm không sử dụng (4,9% so với 2,0%; tỷ xuất chênh [OR], 2,6; khoảng tin cậy 95%, 2,3-2,8 ). Sử dụng hồi quy đa biến, hiệu chỉnh OR của viêm phổi bệnh viện mắc phải ở nhóm sử dụng thuốc ức chế tiết acid là 1,3 (KTC 95% : 1,1-1,4). Sự kết hợp là đáng kể đối với thuốc ức chế bơm proton (OR, 1.3; KTC 95% , 1,1-1,4) nhưng không cho ức chế thụ thể histamine2 (OR, 1.2; KTC 95% , 0,98-1,4).

Kết luận: Trong nghiên cứu đoàn hệ với mẫu lớn dựa vào bệnh viện, việc sử dụng thuốc ức chế  acid  làm tăng khoảng 30% nguy cơ mắc bệnh viêm phổi bệnh viện mắc phải, phân tích theo nhóm, chỉ  BN dùng thuốc ức chê bơm proton làm tăng nguy cơ mắc viêm phổi bệnh viện mắc phải.

Người dịch: BS Trung, khoa ICU – BVĐKTT An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)