Thuốc ức chế men chuyển angiotensin và thuốc chẹn thụ thể angiotensin có phòng ngừa được bệnh đái tháo đường: một phân tích tổng hợp

Cardiol J. 2010;17(5):448-56.

Do angiotensin converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor blockers prevent diabetes mellitus? A meta-analysis.

Al-Mallah MKhawaja OSinno MAlzohaili OSamra AB.

Source: Henry Ford Health System, Detroit, MI, USA. malmall1@hfhs.org

Đặt vấn đề: Tỷ lệ mắc đái tháo đường (ĐTĐ) đã tăng theo cấp số nhân trong những năm gần đây, với 100 triệu người dự kiến sẽ mắc bệnh ĐTĐ trong 15 năm tới. Tác động của thuốc điều trị trên tỉ lệ mắc mới của bệnh ĐTĐ thì chưa rõ. Chúng tôi thực hiện một đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp  nghiên cứu và tác dụng của thuốc ức chế men chuyển angiotensin (UCMC-A) và và thuốc chẹn thụ thể angiotensin (CTT-A) trên tỷ lệ mắc mới của ĐTĐ.

Phương pháp: Tổng hợp các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCTs) có báo cáo về tỉ lệ mắc mới ĐTĐ và dùng thuốc UCMC-A hoặc CTT-A  trong MEDLINE, EMBASE, BIOSIS, cơ sở dữ liệu Cochrane từ khi thành lập cho đến tháng 2 năm 2009. Tất cả có 18 RCT trong phân tích tổng hợp này. Dùng mô hình ảnh hưởng biến thiên và ước tính sự đồng nhất giữa các thử nghiệm với I (2).

Kết quả: Có 50.451 bệnh nhân (BN) được ngẫu nhiên dùng UCMC-A hoặc CTT-A so với 50.397 BN được điều trị bằng  thuốc khác. Uống UCMC-A/CTT-A liên quan đến giảm bệnh ĐTĐ mới phát sinh (RR= 0.78, KTC95%: 0,70-0,88, p = 0,003 cho UCMC-A và RR=0,8, KTC 95%: 0,75-0,86, p <0,0001 choCTT-A). 100 BN được điều trị với UCMC-A hoặc 50 BN được điều trị với CTT-A thì  ngăn chặn được một trường hợp ĐTĐ mới phát sinh .

Kết luận: Nhiều bằng chứng cho thấy rằng việc sử dụng UCMC-A/CTT-A ngăn ngừa được bệnh đái tháo đường. Phát hiện này có thể có lợi ích lâm sàng đặc biệt ở bệnh nhân tăng huyết áp có triệu chứng tiền ĐTĐ  hoặc hội chứng chuyển hóa.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)