Thuốc kháng viêm nonsteroid không phải aspirin và nguy cơ xuất huyết não: một tổng quan hệ thống và phân tích gộp.

Nonaspirin Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs and Risk of Hemorrhagic Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies.

Ungprasert P1Matteson EL2Thongprayoon C2.

Stroke. 2016 Feb;47(2):356-64. doi: 10.1161/STROKEAHA.115.011678. Epub 2015 Dec 15.

Tóm tắt

MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẤU:

Mối liên quan giữa xuất huyết não và sử dụng kháng viêm nonstreroid (NSAIDs) không được chắc chắn. Chúng tôi tiến hành một tổng quan có hệ thống và phân tích tổng hợp các nghiên cứu quan sát để mô tả đặc trưng cho mối liên kết này.

PHƯƠNG PHÁP:

Các nghiên cứu bệnh chứng và nghiên cứu đoàn hệ được báo cáo tỷ số chênh, nguy cơ tương đối, tỷ số hazard, hoặc tỷ số tần suất chuẩn so sánh nguy cơ đột qụi xuất huyết não giữa những người dùng NSAIDs so với những người không dùng thuốc. Điểm đánh giá từ mỗi nghiên cứu. Tỷ số nguy cơ gộp (RR) và khoảng tin cậy 95% (KTC) đối với tất cả các NSAIDs và NSAID riêng lẻ được tính toán bằng phương pháp phương sai ngược ngẫu nhiên.

KẾT QUẢ

Mười nghiên cứu trong phân tích dữ liệu của chúng tôi. Khi phân tích đơn nhóm, việc sử dụng NSAIDs có liên quan nhỏ nhưng không ý nghĩa đến nguy cơ đột quị xuất huyết với RR 1,09 (KTC 95%, 0,98-1,22). Khi phân tích riêng lẻ NSAIDs cho thấy nguy cơ gia tăng đáng kể đối với những người dùng diclofenac và meloxicam (RR 1,27, KTC 95%, 1,02-1,59 và RR 1,27, KTC 95%, 1,08-1,50). Nguy cơ cao hơn cho những người dùng rofecoxib, nhưng không có ý nghĩa thống kê (RR 1,35, KTC 95% , 0,88-2,06).

KẾT LUẬN:

Nhìn chung, việc sử dụng NSAIDs không làm tăng nguy cơ đột quị xuất huyết, mặc dù nguy cơ này tăng lên đáng kể ở người dùng diclofenac và meloxicam.

Người dịch: Th.s Mai Nhật Quang, trưởng khoa Nội thần kinh

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)