Thuốc kháng histamineh1 trong điều trị phản ứng phản vệ có và không có sốc

H1-antihistamines for the treatment of anaphylaxis with and without shock.

Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jan 24;(1):CD006160.

Sheikh Aten Broek VBrown SGSimons FE.University ofEdinburgh, Division of Community Health Sciences: GP Section,20 West Richmond Street,Edinburgh,UK, EH8 9DX. Aziz.Sheikh@ed.ac.uk

Đặt vấn đề: Anaphylaxis là một phản ứng dị ứng toàn thể cấp tính, có thể đe dọa tính mạng. Kháng histamin H1 thường được sử dụng như một biện pháp hỗ trợ trong điều trị sốc phản vệ.

Mục tiêu: Để đánh giá những lợi ích và tác hại của thuốc kháng histamine H1-trong điều trị sốc phản vệ.

Chiến lược tìm kiếm: Chúng tôi tìm kiếm trong Cochrane Central Register of Controlled Trials (The Cochrane Library), MEDLINE (năm 1966 đến tháng 6 năm 2006), EMBASE (năm 1966 đến tháng 6 năm 2006), CINAHL (năm 1982 đến tháng 6 năm 2006),  ISI Web of Knowledge (năm 1945 đến tháng 7 năm 2006). Chúng tôi cũng liên hệ với công ty dược phẩm và các chuyên gia quốc tế trong sốc phản vệ để tiếp cận những bài chưa được xuất bản.

Tiêu chí lựa chọn: Thử nghiệm ngẫu nhiên và bán ngẫu nhiên có so sánh giữa thuốc kháng histamine H1 với giả dược hoặc không can thiệp.

Thu thập dữ liệu và phân tích: Hai nhà tổng quan đánh giá độc lập

Kết cục chính: Chúng tôi nhận thấy các nghiên cứu đó không đáp ứng các tiêu chí đưa vào.

Tác giả kết luận: Dựa trên đánh giá này, chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ khuyến nghị nào cho thực hành lâm sàng. Thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng là cần thiết, mặc dù đây là những thách thức để chứng minh khả năng thiết kế và thực hành.

Người dịch: BS Trung, khoa ICU – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)