Thư viện thông tin

Thông tin về viện phí, dược, quy chế đấu thầu, thông tin Điều dưỡng, v.v…

+ Thông tin viện phí:

http://www.mediafire.com/?eri6baa9776q5

+ Thông tin Dược:

http://www.mediafire.com/?vqxhyducyqbvo

+ Luật và Nghị định đấu thầu

http://www.mediafire.com/?tp8440aky52h9

+ Quy chế đấu thầu:

http://www.mediafire.com/?h6p96g48g1mk9

+ Quyết định của Bộ Y tế:

http://www.mediafire.com/?9x2y79a18c8rs

+ Thông tin Điều dưỡng:

http://www.mediafire.com/?voqvuuubhhplr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.