Thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng đa trung tâm về gatifloxacin so với azithromycin trong điều trị thương hàn không biến chứng ở trẻ em và người lớn tại việt nam.

A multi-center randomised controlled trial of gatifloxacin versus azithromycin for the treatment of uncomplicated typhoid fever in children and adults inVietnam.

Dolecek CTran TPNguyen NRLe TPHa VPhung QTDoan CDNguyen TB,Duong TLLuong BHNguyen TBNguyen TAPham NDMai NLPhan VBVo AHNguyen VMTran TTTran TCSchultsz CDunstan SJStepniewska K,Campbell JITo SDBasnyat BNguyen VVNguyen VSNguyen TCTran TH,Farrar J.

OxfordUniversityClinical Research Unit, The Hospital for Tropical Diseases,Ho Chi Minh City,Vietnam. cdolecek@oucru.org

Đặt vấn đề: Thương hàn kháng thuốc là vấn đề chính của toàn cầu. Rất  nhiều kháng sinh (KS) chọn lựa ban đầu kể cả thế hệ cũ của fluoroquinolones, ciprpfloxacine và ofloxacin đã thất bại trong điều trị.

Mục tiêu: Chúng tôi thực hiện một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên để so sánh tính hiệu quả và an toàn của  gatifloxacin (10 mg/kg/N) so với azithromycin (20 mg/kg/N) với liều duy nhất  và dùng trong 7 ngày để điều trị bệnh thương hàn không biến chứng ở trẻ em và người lớn tại Việt nam

Phương pháp: Thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên nhãn mở (open-label) và phân tích theo 2 cách đã định trước: per protocol (hoàn tất qui trình), intention-to-treat (theo phân bổ ban đầu).

Kết cục chính là thời gian hết sốt. Kết cục phụ là thất bại điều trị chung (thất bại điều trị trên lâm sàng và xét nghiệm, thương hàn có biến chứng, mang vi trùng trong phân tái phát)

Kết quả chính: Chúng tôi đưa vào nghiên cứu 258 ca thương hàn trẻ em và người lớn. Không có ca tử vong. 287 BN có cấy máu (+), 145 BN được điều trị bằng gatifloxacin và 142 BN điều trị bằng azithromycin. Thời gian cắt sốt trung vị là 106 giờ cho cả 2 nhóm ( KTC 95%; 94-118 g nhóm gatifloxacin sv, 88-112 g nhóm azithromycin), (logrank test p = 0.984, HR [KTC95% ] = 1.0 [0.80-1.26]). Thất bại điều trị chung ở 13/145 (9%) BN  nhóm gatifloxacin và 13/140 (9.3%) BN nhóm azithromycin, (logrank test p = 0.854, HR [KTC 95% ] = 0.93 [0.43-2.0]). 96% (254/263) dòng Salmonella enterica serovar  phân lập kháng nalidixic acid và 58% (153/263) dòng đa kháng thuốc.

Kết luận: Cả 2 kháng sinh cho kết quả điều trị cực tốt và an toàn. 2 KS gatifloxacin và azithromycin được khuyến cáo dùng trong điều trị thương hàn ở những nơi mà tỉ lệ đa kháng thuốc và kháng nalidixic acid cao. Tại Việt nam. giá thành điều trị cho 1 đợt điều trị 7 ngày bệnh thương hàn của gatifloxacin xấp xỉ bằng 1/3 giá thành điều trị của azithromycin.

Người dịch: BS Rạng – BVĐKTT An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)